Arbeiders PC 124

Tussenkomst voor arbeiders PC 124 via Constructiv

Voor arbeiders pc 124 (en de vergezellende zaakvoerders) zijn er verschillende tussenkomsten mogelijk via Constructiv. Deze tussenkomsten zijn van toepassing op arbeiders PC124 die in een vestigingseenheid van een bouwbedrijf tewerkgesteld zijn, gelegen in Vlaanderen. 

De tussenkomst is afhankelijk van verschillende factoren: 

 • Wanneer volgt de arbeider de opleiding (tijdens de werkuren / buiten de werkuren)?
 • In welke periode volgt de arbeider een opleiding (winterperiode tussen 1/12 en 31/03)?
 • Hoeveel uur per jaar volgt de arbeider opleidingen?


Mogelijke stelsels


Weekdagopleiding

Bij een opleiding tijdens de werkuren die minstens 4 uur en maximum 140 uur per schooljaar duurt, is er een sectorale tussenkomst voorzien van 25 euro per opleidingsuur per arbeider. Voor rechthebbende dossiers in het kader van het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), worden de tussenkomsten aan het bedrijf verhoogd met 6,30€/u.


Winteropleiding

1 december tot 31 maart is dé periode voor een voordelige opleiding! Tijdens de winterperiode kan je je arbeiders (PC 124) in tijdelijke werkloosheid plaatsen omwille van slecht weer én hen tegelijkertijd een opleiding laten volgen. 

Je draagt voor deze opleiding dus geen loonkost en bovendien ontvangen je arbeiders via Constructiv een bijkomende premie van 55 euro per opleidingsdag. En er is voor jou een financiële tussenkomst in de opleidingskost van 10 euro per uur per arbeider.

Winteropleidingen zijn enkel mogelijk bij opleidingen die georganiseerd zijn door de excellente opleidingspartners van Constructiv, zoals Embuild. 

 Klik hier voor voor meer info over de aanvraagprocedure. 


Zaterdagopleiding

Het is niet altijd vanzelfsprekend om een opleiding te volgen tijdens de werkuren. Om die reden voorziet Constructiv ook tussenkomsten voor opleidingen op zaterdag. Indien uw arbeider een opleiding volgt die op zaterdag plaatsvindt, heb je eveneens recht op een tussenkomst in de opleidingskost van 10 euro per uur per arbeider. Dit soort opleiding kan voor een onbeperkt aantal uren per schooljaar gevolgd worden. Je arbeiders krijgen bovendien een premie van 55 euro per zaterdag.


Avondopleiding

Naast de tussenkomsten voor opleidingen op zaterdag biedt Constructiv ook tussenkomsten voor avondopleidingen aan. Bij een avondopleiding van maximum 40 uur heb je recht op een tussenkomst in de opleidingskost. Je arbeiders ontvangen een premie van 10 euro per uur (maximaal 300 euro per jaar per arbeider). Dit kan je arbeiders extra motiveren om een avondopleiding te volgen. 


Schematisch overzicht

De arbeider volgt een opleiding
tijdens de werkuren

De arbeider volgt een opleiding
buiten de werkuren

Weekdagopleiding Winteropleiding Zaterdagopleiding Avondopleiding

Min 4u - Max 140u
(per arbeider) per schooljaar
(1 sep - 31 aug)

Min 8u - Max 160u
(enkel volledige werkdagen = 8u)
Tussen 1 dec - 31 mrt
Enkel opleidingen bij sectorale structurele opleidingspartners zoals Embuild
per schooljaar (1 sep - 31 aug)
To do bedrijf? 
 • Betaalt uurloon arbeider en factuur opleiding (*)
 • Ondertekent BOP (jaarlijks te vernieuwen)
 • Geeft Constructiv mandaat VOV via CSAM
 • Dmfa-code 5 voor elke dag opleiding tijdens de werkuren (loon) bij RSZ-kwartaalaangifte
 • Plaatst de arbeider in tijdelijke werkloosheid (fictief) slecht weer
 • Betaalt factuur opleiding (*)
 • Ondertekent BOP (jaarlijks te vernieuwen)
 • Betaalt geen uurloon
 • Betaalt factuur opleiding (*)
 • Ondertekent BOP (jaarlijks te vernieuwen)
Het bedrijf ontvangt

 €25/u/arbeider

Het bedrijf ontvangt extra €6,30/u/arbeider, op voorwaarde:

 • de arbeider volgt (gecumuleerd) >32 bij een extern opleidingscentrum
 • Geldt niet voor uren bedrijfsinterne opleidingen
 • Afrekening na einde schooljaar - tot maximum 125u
 €10/u/arbeider €10/u/arbeider

€10/u/arbeider

 • Max. 40u/module (= max €400/opleidingsmodule)
 • Niet voor opleidingen bij CVO 
De arbeider ontvangt:
Het loon wordt doorbetaald door het bouwbedrijf € 55 / dag (+ uitkering RVA) € 55 / dag

€ 10 / u (max. € 300 / schooljaar)

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)