Wegsignalisatie voor de wegenbouw - werfverantwoordelijken / leidinggevenden

In het kader van de voorschriften van het SB 250 voor de wegenbouw moet de aannemer een bewijs van opleiding kunnen voorleggen. De aannemer wordt verplicht om aan te tonen dat zijn werknemers (of een verantwoordelijke die altijd op de werf aanwezig is) een opleiding “wegsignalisatie” gevolgd heeft.  Deze opleiding richt zich tot de werfverantwoordelijken.

Deze opleiding is conform de nieuwe voorschriften (vanaf 1 januari 2020) van het SB 250 in hoofdstuk 10,4 inzake werfsignalisatie. Hierbij wordt een passage voorzien dat de aannemer een bewijs van opleiding zal moeten kunnen voorleggen.

 

Wat zegt de wet?

De aannemer dient het bewijs te leveren dat zijn op het terrein ingezet personeel beschikt over de nodige kennis en inzichten over de verkeerswetgeving in het algemeen en de werfsignalisatie in het bijzonder. Dit bewijs kan geleverd worden door middel van bewijs van gegeven opleidingen in het bedrijf of door middel van opleidingsattesten in hoofde van het personeel dat ingezet wordt bij de plaatsing, instandhouding en verwijdering van de werfsignalisatie  op de openbare weg, of minstens in hoofde van de verantwoordelijke van dit personeel dat op het terrein wordt ingezet,  in welk geval  die verantwoordelijke persoon steeds op het terrein aanwezig moet zijn.

 

Programma

  • Het wettelijk kader
  • Doelstelling signalisatie
  • Ongevallen
  • Preventiehiërarchie
  • Wetgeving signalisatie
  • Aansprakelijkheid
  • Signalisatie en pictogrammen
  • Maquette oefening

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 149 € 200

 

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)