Graafschade voorkomen

Wie deelneemt aan deze opleiding krijgt een zicht op de rechten en plichten van de aannemer wanneer hij werkt in de nabijheid van ondergrondse installaties (kabels en leidingen). Er wordt specifiek aandacht geschonken aan het werken in de buurt van hoogspanningsleidingen, gastransport en distributieleidingen. Tenslotte wordt nagegaan in welke omstandigheden een aannemer zijn aansprakelijkheid kan betwisten indien hij toch schade aan een ondergrondse installatie zou veroorzaken.

 

Programma

  • Basisregels bij het werken in de nabijheid van ondergrondse installaties
  • Het eigenlijke werk
  • Hoogspanningsleidingen
  • Gastransport – en distributieleidingen
  • Betwisting van de aansprakelijkheid

 

Doelgroep - Vereisten

Doelgroep van deze opleiding is iedere medewerker die met de problematiek van schade aan ondergrondse installaties in een bouwbedrijf kan geconfronteerd worden(planaanvrager, werfvoorbereider, werfleiders, projectleider, verantwoordelijke verzekeringen, juridisch adviseur….)

 

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 119 € 161

 

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)