Aanslaan van lasten - Rigger (IS006)

Voor het uitvoeren van werken met mobiele werktuigen kan door de opdrachtgever of bij werfcontrole een bekwaamheidsattest opgevraagd worden. De gebruiker of zijn  werkgever moet schriftelijk kunnen aantonen op de hoogte te zijn van de risico’s bij het gebruik van mobiele werktuigen. Als werkgever kan u hierin voorzien door de nodige opleiding aan uw werknemers aan te bieden!

Programma

  • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie;
  • Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven;
  • De basiswetgeving kennen voor iedere medewerker die lasten moet aanslaan;
  • Risico’s bij het aanslaan van lasten analyseren en controleren;
  • Kennen van de veiligheidsvoorschriften; kennen van aanslagmateriaal en hijstoebehoren;
  • De elementen kennen waaruit de dagelijkse controle van het aanslagmateriaal bestaat;
  • Het gebruik van PBM’s kennen;
  • Weten wat een goede hijs is;
  • Weten wat de gangbare hijstekens zijn en hoe men moet communiceren via radiocommunicatie;
  • Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal kennen;
  • Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling;
  • Weten hoe deze materialen correct te stockeren;
  • Weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat: vormgesloten en krachtgesloten;
  • Weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan en weten wanneer je welke moet toepassen;
  • De krachten die in het aanslagmateriaal optreden berekenen;
  • Afkeuringscriteria.

Elke opleiding bestaat uit een theoretisch en praktijkgedeelte.
Na het slagen van de theoretische en praktische proef wordt een attest afgeleverd.

Vereisten

 • Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn
 • Bestuurders van mobiele werktuigen moeten medisch geschikt verklaard zijn door de arbeidsgeneesheer
 • Deelnemers brengen aangepaste PBM’s mee (helm en veiligheidsschoenen)
 • Deelnemers kunnen de opleidingstaal lezen en begrijpen en er zich voldoende in uitdrukken
 • Heropfrissing: enige ervaring is vereist
 • Basisopleiding: voor personen met weinig tot geen ervaring

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 401 € 541


Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Mogelijke tussenkomsten 

 

 

 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)