Nieuwe verplichte opleiding cao basisveiligheidsopleiding

donderdag 1 september 2022

Elke arbeider PC 124 die werken op de bouwplaats uitvoert moet vanaf 1/10/2022 een basisveiligheidsopleiding gevolgd hebben. Er zijn echter enkele belangrijke vrijstellingen en er kan uitstel aangevraagd worden tot 31/03/2023.

Welke opleiding komt in aanmerking?

Op bouwplaatsen met verplichte veiligheidscoördinatie, moet de basisveiligheidsopleiding gevolgd zijn bij een door Constructiv erkend opleidingscentrum zoals Confederatie Bouw. Opleidingen georganiseerd door het bedrijf zelf komen hier dus niet in aanmerking.

Confederatie Bouw West- en Oost-Vlaanderen organiseert de nieuwe "Verplichte opleiding basisveiligheid volgens CAO" om te voldoen aan deze wetgeving. Naast deze nieuwe opleiding komt ook een VCA opleiding in aanmerking om zich in orde te stellen met de wetgeving (slagen voor het VCA-examen is hierbij niet noodzakelijk).

Voor wie uitsluitend werkt op bouwplaatsen waar veiligheidscoördinatie niet verplicht is, is een opleiding georganiseerd door het bedrijf wel mogelijk, op voorwaarde dat deze verstrekt wordt door een intern bevoegde persoon  (bv. door een interne preventieadviseur). Ook bij deze bedrijfsinterne opleiding moet het door Constructiv ontwikkelde programma gevolgd worden en zal Constructiv instaan voor de kwaliteitsbewaking van deze opleidingen.  Wie de opleiding niet intern kan of wil organiseren, kan eveneens bij een externe opleidingsverstrekker terecht. 

Raadpleeg hier ons aanbod nieuwe Verplichte basisveiligheidsopleidingen of VCA opleidingen en schrijf nu reeds in. Voor anderstalige medewerkers zijn er VCA opleidingen in het Pools, Frans en Roemeens. 

Vrijstellingen

Uiteraard zijn er ook vrijstellingen, waardoor heel wat werknemers reeds in orde zijn. We zetten ze graag nog even op een rijtje:
De arbeiders PC124 waarop de CAO van toepassing is, voldoen aan de verplichting een basisveiligheidsopleiding te hebben gevolgd, indien ze het bewijs leveren dat ze:

  • in de afgelopen 15 jaar minimaal 5 jaar ervaring in de bouwsector hebben;
  • of reeds in het bezit zijn van een geldig VCA-certificaat;
  • of reeds een door Constructiv gevalideerde veiligheidsopleiding voor de bouw gevolgd hebben;
  • of reeds in het bezit zijn van een door Constructiv afgegeven of gevalideerd getuigschrift waaruit blijkt dat de gevolgde basisveiligheidsopleiding voldoet;
  • of reeds de basisveiligheidsopleiding van de uitzendarbeid in de bouw (16u) gevolgd hebben 

Timing

Tegen wanneer moeten arbeiders PC 124 in orde zijn?
De CAO trad in werking op 1 april 2022 met een overgangsperiode van 6 maanden. De deadline om op te leiden wie nog op te leiden is ligt dus op 30/09/2022.

Er is echter een extra periode van 6 maanden mogelijk als het om objectieve en/of praktische organisatorische redenen voor de betrokkenen niet mogelijk is om te voldoen aan de bepalingen. In dit geval kan de deadline, in overleg met de syndicale afvaardiging, worden verschoven naar uiterlijk 31/03/2023. Indien er geen syndicale afvaardiging is kan het uitstel eenvoudig online aangevraagd worden via Constructiv.

Nieuwkomers moeten de basisopleiding volgen binnen de maand na tewerkstelling op de bouwplaats, tenzij die eerste tewerkstelling in juli of augustus is – dan is de deadline 30/09.

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)