Constructiv is de dienstverlenende organisatie voor de bouwsector, die zich inzet voor de bevordering van het welzijn en de veiligheid op de bouwplaatsen en het stimuleren van het competentiebeheer en van de instroom van werknemers. Vanuit die opdracht heeft Constructiv een opleidingsprogramma ontwikkeld, dat beantwoordt aan de Codex Art. IX.1- 19. Deze reglementering bepaalt dat de werkgever die collectieve beschermingsmiddelen (CBM) ter beschikking stelt van zijn werknemers, dit doet op basis van een risicoanalyse die hem alle elementen verschaft om:

 • Die CBM te kiezen die het best zijn aangepast aan elke arbeidssituatie
 • De CBM bij elk gebruik in goede staat te behouden
 • De werknemers zodanig op te leiden dat het CBM wordt geïnstalleerd en gebruikt binnen de gebruiksgrenzen die eigen zijn aan dit CBM
 • Ingevolge het opstellen van een bestelbon, over alle informatie van de fabrikant te beschikken met het oog op het bereiken van de doelstellingen op het vlak van de installatie en het gebruik van de CBM en op het vlak van de opleiding van de werknemers

De werkgever kan daarbij een bevoegd persoon aanduiden, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven om deze specifieke door de Codex bepaalde handelingen te stellen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, is de opleiding “Bevoegd persoon collectieve beschermingsmiddelen” ten sterkste aangeraden!


Doelgroep

 • Werfleiders, ploegbazen, conducteurs
 • Magazijniers
 • Aankopers
 • Preventieadviseurs


Modules

Afhankelijk van de toegepaste of toe te passen collectieve beschermingsmiddelen zijn er verschillende modules voorzien voor bevoegde personen. De modules kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

 • Collectieve valbeveiliging – leuningen klasse A, B & C en verticale vangnetten
  Voor de bevoegde personen CBM bij bouwbedrijven die zowel werken op horizontale als werken op hellende werkplatformen op hoogte uitvoeren
 • Collectieve valbeveiliging – leuningen en verticale vangnetten bij dakwerken
  Voor de bevoegde personen CBM bij bouwbedrijven die dakwerken uitvoeren (hellende en platte daken)
 • Collectieve valbeveiliging – horizontale vangnetten
  Voor de bevoegde personen CBM bij bouwbedrijven die horizontale vangnetten monteren

Elke module duurt 8 uur. Op het einde van de opleiding wordt een theoretische en praktische proef afgenomen. Indien geslaagd voor de proef wordt er een attest van deelname uitgereikt.


Programma's

Module leuningen klasse A, B & C en verticale vangnetten

Doelstelling: werknemers de vereiste kennis en competenties aanleren om de specifieke door de codex Art. IX.1-19 bepaalde handelingen te kunnen stellen (bevoegd persoon CBM) bij gebruik van leuningen en verticale vangnetten.

Theorie

 • Codex Boek IX, Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
  • Toepassingsgebied
  • Wat is een CBM
  • Wat is het doel van een CBM?
  • Risicoanalyse
  • Aankoop van CBM
  • Wanneer gebruiken
 • Norm EN 13374
 • Opdrachten en verantwoordelijkheden van een bevoegd persoon
 • Leidraad bij de keuze leuningen
 • Klasse A leuningen
  • Bespreking van de verschillende toepassingen: houten leuningen - systeemleuningen - specifieke leuninghouders
  • Toepassing van klasse A leuningen: wanneer gebruiken, veilig (de)monteren, gebruikswijze, onderhoud, nazicht en controle
 • Klasse B & C leuningen
  • Bespreking van de verschillende toepassingen
  • Toepassing van klasse B & C leuningen: wanneer gebruiken, veilig (de)monteren, gebruikswijze, onderhoud, nazicht en controle
 • Leidraad bij de keuze leuningen klasse B & C
 • Verticale vangnetten (type U): gebruikswijze, veilig (de)monteren, onderhoud en herstel,nazicht en controle


Praktijk

 • Het opstellen van een leuning klasse A
 • Het opstellen van een leuning klasse B & C
 • Het detecteren van vaak voorkomende fouten in opstellingen
 • Het detecteren van gebreken aan de verschillende types leuningen

 

Module leuningen en verticale vangnetten bij dakwerken

Theorie

 •  Codex Boek IX, Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
  • Toepassingsgebied
  • Wat is een CBM
  • Wat is het doel van een CBM?
  • Risicoanalyse
  • Aankoop van CBM
  • Wanneer gebruiken
 • Norm EN 13374
 • Opdrachten en verantwoordelijkheden van een bevoegd persoon
 • Leidraad bij de keuze leuningen
 • Klasse A, B & C leuningen
  • Bespreking van de verschillende toepassingen
  • Toepassing van klasse A, B & C leuningen: wanneer gebruiken, veilig (de)monteren, gebruikswijze, onderhoud, nazicht en controle
 • Leidraad bij de keuze van valnetten
 • Verticale vangnetten (type U): gebruikswijze, veilig (de)monteren, onderhoud en herstel, nazicht en controle


Praktijk

 • Het opstellen van een leuning klasse A, B & C
 • Het detecteren van vaak voorkomende fouten in opstellingen
 • Het detecteren van gebreken aan de verschillende types leuningen

 


Module horizontale vangnetten

Doelstelling: monteurs van horizontale vangnetten de vereiste kennis en competenties aanleren om de specifieke door de codex Art. IX.1-19 bepaalde handelingen te kunnen stellen (bevoegd persoon CBM) bij gebruik van horizontale vangnetten.

Theorie

 •  Codex Boek IX, Titel 1: Collectieve beschermingsmiddelen
  • Toepassingsgebied
  • Wat is een CBM
  • Wat is het doel van een CBM?
  • Risicoanalyse
  • Aankoop van CBM
  • Wanneer gebruiken
 • Norm EN 13374
 • Opdrachten en verantwoordelijkheden van een bevoegd persoon - preventiemaatregelen en controles
 • Leidraad bij de keuze horizontale valnetten
  • Vangnetten (type S): gebruikswijze, veilig (de)monteren, onderhoud en herstel, nazicht en controle
  • Vangnetten (type T): gebruikswijze, veilig (de)monteren, onderhoud en herstel, nazicht en controle
  • Vangnetten (type V): gebruikswijze, veilig (de)monteren, onderhoud en herstel, nazicht en controle


Praktijk

 • Montage vangnetten
 • Het detecteren van vaak voorkomende fouten
 • Het detecteren van gebreken aan de verschillende types 


Prijs 

        Lid       Niet lid
Prijs per module       € 236           € 319    

 
Mogelijke tussenkomsten