Bedrijven die een VCA-certificaat wensen te behalen of te behouden, zijn verplicht ervoor te zorgen dat alle operationeel leidinggevenden in de firma over een dergelijk diploma beschikken. Via deze opleiding krijgt u een overzicht van de belangrijkste veiligheidsverplichtingen op bouwplaatsen. Het certificaat is 10 jaar geldig. Indien u reeds 10 jaar geleden deze opleiding volgde, kan u een heropfrissingscursus volgen en nadien een examen afleggen. Contacteer onze kantoren voor meer informatie over het VCA-certificaat op bedrijfsniveau!


Na de opleiding is telkens een examen voorzien. Het betreft een schriftelijk examen, via multiple choice. Men is geslaagd voor het examen indien men minstens 70 % behaalt (cfr. de geldende VCA-normen). Het is mogelijk om deel te nemen aan het examen zonder voorafgaandelijke opleiding (via zelfstudie). Gelieve dit uitdrukkelijk op het inschrijvingsformulier te melden bij het vak ‘opmerkingen’!

Programma

  • veiligheids- en milieureglementering
  • motivatie
  • risicopreventie
  • veiligheidsorganisatie
  • gebruik en behandeling van gassen en ontvlambare producten
  • gezondheid en bescherming
  • elektriciteit
  • werken op hoogte
  • machines en gereedschappen
  • hijswerktuigen en toebehoren

Prijs en tussenkomsten

Nederlands

  Lid   Niet lid
  Opleiding   Examen   Opleiding   Examen
1 daagse opleiding  € 123 + € 82   € 166 + € 110
2 daagse opleiding  € 160 + € 82   € 216 + € 110
Examenkost bedienden PC 200      € 82       € 110
Zelfstudie (incl. handboek)     € 86       € 116

 

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) - Nederlands - 2-daagse opleiding

Geen evenementen

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VCA VOL) - heropfris - Nederlands - 1-daags opleiding

Geen evenementen