Je bent van plan om een jongere aan te werven? Of je hebt recent een onervaren arbeider aangeworven, jonger dan 27 jaar? Vanaf 2016 biedt de bouwsector bijkomende hefbomen om samen met jou een duurzame tewerkstelling te realiseren (waaronder een premie van€ 1 000). Via deze opleiding wordt een instrument aangereikt om de integratie van de jongere in jouw bouwbedrijf te bevorderen en de carrière van je nieuwe of toekomstige arbeider in de bouwsector te lanceren. In het kader van de BouwIngroeiBaan (BIB) dient de sectorintreder minimaal 8u ‘basisopleiding veiligheid voor nieuwe intreders’ te volgen. Het gaat om onervaren arbeiders jonger dan 27 jaar en die minder dan één jaar ervaring hebben binnen de bouwsector (als arbeider PC 124).

Programma

 • inleiding
 • algemene principes
 • orde en netheid
 • instructies en signalisatie
 • noodplan
 • gevaarlijke producten
 • brand en explosie
 • arbeidsmiddelen
 • werken op hoogte
 • elektriciteit
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • heffen en tillen: hijswerken – algemeen
 • specifieke werkomstandigheden

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 126 € 170

 

Veiligheid voor nieuwe sectorintreders

Geen evenementen