We hebben de wettelijke verplichtingen (KB 10 april 2014) die duidelijk aangeven dat we het belang van psychosociale risico’s op het werk niet mogen onderschatten. Zaken zoals stress, werkdruk en pesten op het werk zijn problemen die we niet meer over het hoofd mogen zien. Deze risico’s hebben sowieso een impact op ons als individu, op de organisatie en op de maatschappij. Het is dan de taak van de vertrouwenspersoon om gepast te kunnen reageren op deze problemen.

Deze basisopleiding heeft als doel om de toekomstige vertrouwenspersoon tools aan te reiken om te kunnen omgaan met de meest voorkomende psychosociale risico’s op het werk. De vertrouwenspersoon wordt ook op de hoogte gebracht van het wettelijke kader. Daarnaast leren we diverse interventie- en communicatietechnieken aan.


Programma

Dag 1

 • wetgeving rond vertrouwenspersoon/psychosociale aspecten op het werk
 • het welzijnsbeleid van een onderneming: het dynamisch risicobeheersingssysteem
 • de taken en plichten van een vertrouwenspersoon
 • psychosociale risico’s op het werk zoals pesten, ongewenst seksueel gedrag, stress...
 • inleiding tot het begrip ‘risicoanalyse’ - methodieken om een risicoanalyse op te stellen


Dag 2

 • de verplichtingen van de werkgever/hiërarchische lijn/e.a.
 • de taken en plichten van een vertrouwenspersoon
  • valkuilen tijdens de rol van vertrouwenspersoon
  • methodieken om aan ‘zelfbescherming’ te doen als vertrouwenspersoon
  • deontologie


Dag 3

 • vaak voorkomende situaties waar een vertrouwenspersoon kan ingeschakeld worden/mee te maken krijgt
 • formele en informele psychosociale interventie
 • inoefenen van casussen
 • terugkoppelingen van casussen en aanleren van vraagtechnieken


Dag 4

 • wat is een conflict?
 • hoe tussenkomen bij een conflict?
 • conflictbeheersing
 • wanneer bemiddelen?
 • inoefenen van casussen
 • aanleren van gesprekstechnieken
 • advies geven
 • emoties kaderen


Dag 5

 • wat bij een trauma op het werk?
 • doorverwijzingen
 • welke gespreksvorm gebruiken bij stress/burn-out
 • ondersteuning bieden
 • evaluatie


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 589               € 795    


Mogelijke tussenkomsten

           

Vertrouwenspersoon

21, 26 apr, 05, 12 & 19 mei 22 | 09u00 - 16u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven