U kan deze opleiding volgen in combinatie met EHBO bijscholing om gebruik te kunnen maken van het systeem "winteropleiding". 

Programma

  • wat is ongewenst gedrag op het werk
  • terminologie: psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag, verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk
  • de mogelijke oorzaken die aan de basis kunnen liggen van ongewenst gedrag, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak
  • respectvolle relaties
  • wat is respect
  • tools om een respectvolle relatie op te bouwen
  • de gevolgen van de niet-naleving, zowel binnen de organisatie als op persoonlijk vlak
  • de interne klachtenprocedure in geval van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk (wettelijk kader + bedrijfsspecifieke procedure)

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Respect op het werk € 100 € 135
EHBO bijscholing € 61 € 82