Inleiding

Ieder bouwbedrijf met werknemers in dienst moet een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming hebben met een preventieadviseur (Welzijnswet van 4/8/96 en 27/3/98). De basisopleiding (niveau III) is gericht op bouwbedrijven met minder dan 50 werknemers in dienst of diegenen die graag op de hoogte willen zijn van het preventiebeleid. Lees meer hierover op onze website www.opleidingindebouw.be. Op het einde van de cursus leg je een examen af met een bijkomende opdracht als eindwerk.

Programma

 • welzijnswet, ARAB en CODEX
 • interne en externe dienst voor preventie en bescherming
 • comité voor preventie en bescherming + KB tijdelijke en mobiele bouwplaatsen
 • brandpreventie en –bestrijding
 • elektrische en mechanische risico’s
 • gevaarlijke stoffen en preparaten, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • intern transport en werken op hoogte
 • risicoanalyse
 • arbeidsongevallen, instructies van de arbeidsmiddelen en inzake informatie en vorming van de werknemer, bestelling en indienstname procedure van de
  arbeidsmiddelen
 • fysische agentia, psychosociale belasting & ergonomie en informatiebronnen (tijdschriften, boeken, tentoonstellingen...)

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 792 € 1.069

 

Preventieadviseur niveau III

Geen evenementen