De regelgeving over het manueel hanteren van lasten is vastgelegd in titel 3 van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk. 

Onder het manueel hanteren van lasten wordt elke handeling verstaan waarbij een last door één of meer werknemers wordt vervoerd of ondersteund, zoals het optillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of verplaatsen van een last, en die vanwege de kenmerken ervan of ergonomisch ongunstige omstandigheden voor de werknemers gevaren inhoudt, met name rugletsels.

Het risico van rugletsels is niet het enige waarmee rekening moet worden gehouden, het "met name" houdt in dat de andere risico's, namelijk die voor de bovenste ledematen, de buikwand, het hart- en bloedvatenstelsel, en ook de risico's van letsels door stoten tegen de last met evenveel zorg voorkomen moeten worden.

Worden niet beschouwd als een last: werktuigen zoals bijvoorbeeld een boormachine of een breekhamer.

Wél vervat in deze definitie is het hanteren van lasten op de schouders.


Programma

 • de werking van de rug
 • wervelkolom
 • gewrichten
 • spieren en ligamenten
 • ruggenmerg en zenuwen
 • risicofactoren voor rugpijn
 • herhaalde of lang aangehouden bewegingen en houdingen
 • manueel hanteren van lasten
 • grijpstand en houding
 • de opgetilde last
 • verplaatsen van lasten
 • andere risicofactoren
 • oorzaken van rugpijn
 • beschadiging van de ligamenten
 • spiermoeheid
 • spiercontracturen
 • beschadiging tussenwervelschijf
 • lumbago

U kan deze opleiding volgen in combinatie met EHBO bijscholing om gebruik te kunnen maken van het syteem "winteropleiding".