Inleiding

Deze interactieve opleiding is heel nuttig voor preventieadviseurs, kwaliteits-, veiligheids- en milieumedewerkers en KAM-verantwoordelijken die een (geïntegreerd) welzijnsmanagementsysteem proactief willen opzetten en invoeren. Ook organisatieverantwoordelijken of bedrijfsleiders die de meerwaarde van dit managementsysteem willen aftoetsen, hebben baat bij deze sessie.

Omschrijving

In 2013 is besloten om de norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) te herzien en als ISO-norm (ISO 45001) te publiceren. ISO 45001 zal eisen bevatten voor een managementsysteem waarmee een organisatie haar risico’s op het vlak van gezondheid en veiligheid kan beheersen en haar prestaties kan verbeteren. Daarnaast biedt de nieuwe norm ook meer vrijheid in de manier waarop het welzijnsmanagementsysteem moet worden gedocumenteerd en gïntegreerd. De focus wordt ook verbreed met meer aandacht voor alle stakeholders die bij de organisatie betrokken zijn.

De voordelen van ISO 45001 zijn onder meer:

 1. systematische benadering van arbeidsveiligheid en gezondheid van werknemers
 2. hogere motivatiegraad bij medewerkers
 3. effectief voorkomen van arbeidsongevallen
 4. verminderen van kosten verbonden aan een ongeval, beroepsziekte, stress

De ISO 45001 werd gepubliceerd op 12 maart 2018.

De meest opvallende verandering is de nieuwe structuur. Elk nieuw managementsysteem wordt voortaan gebaseerd op dezelfde algemeen geldende kerneisen, de HLS (High Level Structure). ISO 45001 wordt aangepast aan deze nieuwe structuur. De HLS-hoofdstructuur vergemakkelijkt het integreren van verschillende managementsystemen (voor kwaliteit, milieu, energie enz.) en het combineren van audits op het gebied van diverse managementnormen.

Programma

Deze interactieve infosessie gaat in op de nieuwe HLS-hoofdstructuur, de belangrijkste managementthema’s en de krachtlijnen van deze nieuwe ISO norm:

 • Beknopte historiek & planning overgang OHSAS 18001:2007 naar de nieuwe ISO 45001:2018
 • Aanleiding, belang en meerwaarde van deze normwijziging
 • De HLS volgens Annex SL
  • Kennis van de achtergrond, opbouw en inhoud van de HLS
  • Interactie van de norm met het Future Proof Plug-In Model / Flower-model
 • De kerneisen van de nieuwe generatie managementsysteemnormen
 • De contouren van de nieuwe ISO 45001:2018
  • Globaal overzicht belangrijkste wijzigingen (context, risico’s, opportuniteiten, …)
  • Detailtoelichting per hoofdstuk
 • De impact van de wijzigingen voor jouw organisatie:
  • Verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen in het normenlandschap
  • Mogelijke repercussies bij implementatie
  • Impact op auditing: intern - extern
  • Valkuilen en kritieke succesfactoren bij implementatie, integratie & certificatie
  • Do’s & don’t’s in een notendop
  • Best Practices bij overgang naar nieuwe normversie
 • Afsluitende vragenronde

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 475 € 641

 

ISO 45001:2018 - Nieuwe norm voor veilig en gezond werken

Geen evenementen