Inleiding

Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010), bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf.
Voor de bouwsector worden volgende richtlijnen gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s):

 • groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener – met adequate opleiding vb. basisvorming
 • groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep B (50-200 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep A (meer dan 200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing

Hou ook rekening met de specifieke bepalingen inzake eerste hulp die opgenomen zijn in bijlage III van het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit artikel bepaalt o.a. dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen.

Programma

 • algemene benadering levensbedreigende situatie
 • bewusteloze patiënt
 • reanimatie – praktijk pop
 • ademhalingsstilstand
 • hartstilstand
 • ademhalingsstoornissen
 • bloedcirculatiestoornissen
 • wondverzorging / brandwonden
 • breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels
 • specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie
 • hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Dagopleiding - Nederlands - Frans € 249 € 336
Dagopleiding - Pools € 494 € 667
Avondopleiding - Nederlands € 309 € 471

 

 

EHBO basisvorming - dagopleiding - Nederlands

09 en 10 dec 19 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
16 en 20 dec 19 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
13 en 14 jan 20 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
13 en 14 jan 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
20 en 21 jan 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
23 en 24 jan 20 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
27 en 31 jan 20 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
27 en 28 jan 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
03 en 04 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
03 en 04 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven
10 en 11 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
17 en 25 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
19 en 20 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
25 en 26 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
09 en 10 mrt 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
09 en 13 mrt 20 | 08u30 - 17u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven
19 en 20 mrt 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
24 en 25 mrt 20 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
26 en 27 mrt 20 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
06 en 08 mei 20 | 08u30 - 17u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
25 en 26 jun 20 | 08u30 - 17u00 - te Aalst meteen inschrijven

EHBO basisvorming - dagopleiding - Pools

17 en 18 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

EHBO basisvorming - avondopleiding - Nederlands

07, 14 en 28 mei en 04 jun 20 | 18u00 -22u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

EHBO basisvorming - dagopleiding - Frans

11 en 12 feb 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven