Inleiding

Het Koninklijk Besluit van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (BS 28/12/2010), bepaalt dat elke werkgever één of meerdere hulpverleners moet aanduiden. Het aantal hulpverleners moet door de werkgever bepaald worden, na advies van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de eventuele vakbondsafvaardiging. Hierbij moet rekening gehouden worden met de praktische werking binnen het bedrijf.
Voor de bouwsector worden volgende richtlijnen gegeven inzake aantal en opleiding van de hulpverlener(s):

 • groep D (1-19 werknemers): minstens 1 hulpverlener – met adequate opleiding vb. basisvorming
 • groep C (20-49 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 werknemers – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep B (50-200 werknemers): minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing
 • groep A (meer dan 200 werknemers): minstens 1 verpleegkundige + minstens 1 hulpverlener per 20 of 50 werknemers, afhankelijk van de risico’s – met basisvorming + jaarlijkse bijscholing

Hou ook rekening met de specifieke bepalingen inzake eerste hulp die opgenomen zijn in bijlage III van het Koninklijk Besluit van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Dit artikel bepaalt o.a. dat de werkgever ervoor moet zorgen dat er op elk moment gekwalificeerd personeel aanwezig is om eerste hulp te verlenen.

Programma

 • algemene benadering levensbedreigende situatie
 • bewusteloze patiënt
 • reanimatie – praktijk pop
 • ademhalingsstilstand
 • hartstilstand
 • ademhalingsstoornissen
 • bloedcirculatiestoornissen
 • wondverzorging / brandwonden
 • breuken / verstuikingen / ontwrichtingen / wervelletsels
 • specifieke houdingen / intoxicatie/elektrocutie
 • hulp bij specifieke arbeidsongevallen in uw bedrijf

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Dagopleiding - Nederlands  € 249 € 336
Dagopleiding - Pools - Frans € 494 € 667
Avondopleiding - Nederlands € 309 € 471

 

EHBO basisvorming - dagopleiding - Nederlands

01 en 02 okt 20 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
22 en 23 okt 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
03 en 04 dec 20 | 08u30 - 17u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven
10 en 11 dec 20 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
14 en 15 dec 20 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
17 en 18 dec 20 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
12 en 13 jan 21 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
14 en 15 jan 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
21 en 22 jan 21 | 08u30 - 17u00 - te Izegem meteen inschrijven
27 en 28 jan 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
27 en 28 jan 21 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
01 en 02 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven
03 en 04 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
10 en 11 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
11 en 12 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
23 en 24 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
24 en 25 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
01 en 02 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven
04 en 05 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Veurne meteen inschrijven
08 en 09 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
16 en 17 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
17 en 18 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
24 en 25 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
29 en 30 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Brugge meteen inschrijven
30 en 31 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
04 en 05 mei 21 | 08u30 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
17 en 24 jun 21 | 08u30 - 17u00 - te Aalst meteen inschrijven

EHBO basisvorming - avondopleiding - Nederlands

04, 11, 18 en 25 mei 21 | 18u00 - 22u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

EHBO basisvorming - dagopleiding - Frans

02 en 03 mrt 21 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

EHBO basisvorming - dagopleiding - Pools

09 en 10 feb 21 | 08u30 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven