85 à 90% van de beginnende branden kunnen met kleine blusmiddelen geblust worden. Wanneer bij het begin van brand snel, doordacht en kordaat wordt opgetreden, zal dit resulteren in een effectieve bestrijding van de beginnende brand en een veilige evacuatie van de aanwezige personen. Correct gedrag bij het begin van brand staat dan ook centraal in onze opleidingen.


Vereisten

 • deelnemers moeten voldoen aan de bepalingen van het KB betreffende brandpreventie op de arbeidsplaatsen van 23 april 2014
 • deelnemers brengen hun aangepaste PBM’s mee (in het bijzonder helm en veiligheidsschoenen)
 • na de opleiding ontvangt de deelnemer een geldig attest


Programma

Theorie

 • het begrip brand nader bekeken
  • vuurdriehoek
  • ontwikkeling van een brand en verschijnselen
  • soorten branden naar aggregatie
 • blussing
  • blusprincipes
  • werking van de blusstoffen
  • blusstoffen
 • gevaren bij brand
  • flash-Over & Back draft
  • verstikking
  • vergiftiging
  • instorting
  • ontploffing
  • elektrocutie
 • blussen van verschillende soorten branden
  • branden op personen
  • branden in de omgeving van elektriciteit
  • gasbranden
 • brandbestrijdingsmiddelen
  • muurhaspel met axiale voeding
  • draagbare snelblussers
  • richtlijnen bij gebruik van blusapparaten
 • preventie
  • de gebouwen
  • evacuatiewegen
  • ontruiming bij brand
  • melding, waarschuwing en alarmering
  • brandoorzaken
 • taak van een interventieploeg
  • samenstelling
  • taken van de eerste interventieploeg


Praktijk

 • gebruik van de snelblusser (poeder & CO2)
 • gebruik van het blusdeken
 • gebruik haspels (indien aanwezig)
 • gasbranden doven
 • de vuurhaarden zijn op basis van butaangas en stookolie
 • de beschikbare PBM’s zijn handschoenen en brandweerjas


Prijs 

    Lid   Niet Lid
Opleidingskost           € 189               € 255    


Mogelijke tussenkomsten


           

Eerste interventieploeg

21 feb 22 | 08u00 - 16u30 - te Zwijnaarde meteen inschrijven