U kan deze opleiding volgen in combinatie met EHBO bijscholing om gebruik te kunnen maken van het systeem "winteropleiding". 

Inleiding

De opleiding is bedoeld voor bedrijven die zich wensen te informeren omtrent asbest. De opleiding verschaft de deelnemers inzicht in de gevolgen van de aanwezigheid van asbest in hun sloop/bouwprojecten. De deelnemers verwerven kennis omtrent de toepassingen van asbest en krijgen vanuit een praktische benadering inzicht in het wettelijk kader en de beheersmaatregelen die asbestblootstelling moeten beperken.

Programma

 • wat is asbest
  • soorten
  • eigenschappen
 • welke materialen kunnen asbest bevatten
  • losgebonden toepassingen
  • hechtgebonden toepassingen
 • wat zijn de risico’s van asbest
  • risicofactoren
  • ziekten
  • cijfers van Fonds van Beroepsziekten
 • wat zijn de wettelijke verplichtingen bij werken met asbest
  • projectfase
  • uitvoeringsfase
  • afvoer van afval
 • wat zijn mijn verantwoordelijkheden als aannemer
  • burgerlijke aansprakelijkheid (veiligheid en milieu)
  • strafrechtelijke aansprakelijkheid (veiligheid en milieu)

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Asbestherkenning € 100 € 135
EHBO bijscholing € 61 € 82

 

 

EHBO bijscholing + Asbestherkenning

Geen evenementen