Voor het uitvoeren van werken met mobiele werktuigen kan door de opdrachtgever of bij werfcontrole een bekwaamheidsattest opgevraagd worden. De gebruiker of zijn  werkgever moet schriftelijk kunnen aantonen op de hoogte te zijn van de risico’s bij het gebruik van mobiele werktuigen. Als werkgever kan u hierin voorzien door de nodige opleiding aan uw werknemers aan te bieden!

Elke opleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte.

Na het slagen van de theoretische en praktische proef wordt een attest afgeleverd.

Het aantal plaatsen per opleiding is beperkt.

 • deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn
 • attest van medische geschiktheid kunnen voorleggen
 • deelnemers brengen aangepaste PBM’s mee (in het bijzonder helm, veiligheidsschoenen en harnas)
 • voor de heropfrissing is ervaring of basisopleiding vereist
 • de basisopleiding kan gevolgd worden door cursisten met weinig of geen ervaring

 

Programma

Theorie

 • wetgeving
 • bouw en onderdelen van een verreiker
 • types verreikers
 • laaddiagram - belasting
 • aanslaan van lasten - gebruik aanslagmateriaal
 • opstellen van een verreiker
 • fysische wetmatigheden bij gebruik van een verreiker
 • veiligheidsregels gebruik van een verreiker

 

Praktijk

 • dagelijkse controle van de verreiker
 • vertrouwd maken met bedieningsorganen
 • opstellen en opbergen van de verreiker
 • stapelen, laden en lossen van lasten
 • bijzondere lasten verplaatsen

  

Prijs

Roterende verreiker

       
    Lid   Niet lid
Basisopleiding (2 dagen)           € 590               € 797    
Heropfrissing (1 dag)       € 327           € 441    
         

Starre verreiker

       
    Lid   Niet lid
Basisopleiding (2 dagen)       € 561       € 757    
Heropfrissing (1 dag)       € 267           € 360    

 

Mogelijke tussenkomsten