Inleiding

In elk bedrijf aangesloten op het hoogspanningsnet, staan één of meerdere hoogspanningscabines. Onderhoudstechnici worden meestal als eerste aangesproken om bij defecten of bij werken deze hoogspanning uit te schakelen of terug aan te zetten. Het inschakelen van hoogspanning is echter een zeer gevaarlijke taak en men dient de procedures hiervoor nauwgezet te volgen. Deze opleiding richt zich naar iedereen die in het
bezit is van een diploma of getuigschrift hoger secundair technisch - electro, en geslaagd is voor de opleiding BA5. Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest.

Programma

 • doel van de opleiding
 • bekwaamheid personeel
 • wettelijke verbodsbepalingen
 • installatiemateriaal
 • beveiligingstechnieken
 • vitale 5 + 3
 • schakelprocedures
 • foutscenario’s
 • beschermingsmiddelen
 • opleiding en vorming
 • bezoek aan een hoogspanningsinstallatie
 • praktische proef (facultatief)

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 232 € 313

 

Veilig schakelen op hoogspanning in de bouwsector

Geen evenementen