Inleiding

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan is niet zonder gevaren. In deze opleiding leert men welke risico’s hieraan verbonden zijn en welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden om veilig te werken aan elektrische installaties. Enkel bij voorlegging van een BA4 diploma kan de opleiding BA5 apart gevolgd worden. Iedere deelnemer ontvangt na gunstige evaluatie een attest. Voortaan bieden wij ook een heropfrissingcursus BA4 en BA5, specifiek voor werknemers die 5 jaar
geleden de opleiding gevolgd hebben en die dus een (bijna) vervallen attest hebben.

Programma

BA4 opfris

• doel van de opleiding
• regelgeving
• algemene risico’s hoofdregels
• bekwaamheid personen
• ongevallen met elektriciteit
• veilig werken
• spanningsgebieden
• elektrisering - elektrocutie
• brandwonden
• weerstand menselijk lichaam
• grensspanningen
• EHBO info
• brandgevaar
• ontploffingsgevaar Ex kenmerken
• rechtstreekse aanraking
• soorten transformatoren
• uitwendige invloeden
• IP beschermingsgraad

BA5 opfris

• doel van de opleiding
• bescherming tegen R.A
• uitschakelcurven
• tijd/stroomkarakteristieken
• elektrisch materiaal
• veiligheidstransformatoren
• TT net
• TN net
• IT net
• werkzaamheden onder spanning
• IP beschermingsgraad
• werken aan elektrische installaties
• overstroombeveiliging
• kabellengte i.f.v. beveiliging tegen O.A.
• kortsluitstroombeveiliging
• bepalingen overstroombeveiliging
• maximale stroom in leidingen
• veiligheidsafstanden
• vitale 5 + 3
• pictogrammen

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
BA4 voor elektriciens - opfris € 112 € 134
BA5 voor elektriciens - opfris € 112 € 134