Vlaams opleidingsverlof

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op het Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie van de loonkost een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen.

Alle info via https://www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof.

Opgelet: voor arbeiders PC 124 wordt het Vlaams opleidingsverlof uitbetaald via Constructiv en dient er geen aparte aanvraag te worden ingediend.