Ook tijdens de pandemie vervullen wij al jullie opleidingsbehoeften. 

 

       

      

Ook tijdens de huidige pandemie doen wij er alles aan om nog steeds in jullie opleidingsbehoeften te voorzien. 

Zo proberen wij zo veel mogelijk in te zetten op online opleidingen voor diverse thema's. Natuurlijk kunnen niet alle opleidingen online worden aangeboden. Daarom organiseren wij ook nog steeds opleidingen in onze gebouwen op een coronaproof manier! Om het risico op besmetting met Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken, worden er heel wat extra maatregelen genomen.
Zodra je onze parking en gebouwen betreedt, aanvaardt elke cursist én docent de maatregelen en moet deze gedurende de ganse tijd van z’n bezoek naleven.

 

Onze medewerkers zullen toezicht houden op de naleving van deze maatregelen. Gelieve hun richtlijnen op te volgen. Bij weigering kan je de verdere toegang tot de opleiding verboden worden

Opleiding bij Confederatie Bouw

Welke maatregelen treffen wij?  

Wij hebben heel wat structurele maatregelen getroffen die een verhoogde veiligheid bieden:

 • het aantal personen per lokaal wordt beperkt, zodat iedereen op minstens 1,5 meter van elkaar kan zitten (maximum aantal personen afhankelijk van de oppervlakte van het lokaal);
 • er zijn ontsmettingszuilen geplaatst aan de inkom en aan de drankautomaten;
 • bij alle sanitaire voorzieningen zijn vloeibare zeep en wegwerphanddoekjes voorzien;
 • de gebouwen worden regelmatig gereinigd en ontsmet, met extra aandacht voor tafels, stoelen, deurklinken, leuningen, schakelaars, toiletten...
 • de lokalen worden regelmatig grondig geventileerd;
 • in de gebouwen zijn signalisaties en instructies opgehangen om iedereen te wijzen op de na te leven regels.

 Wat wordt er van jou als cursist verwacht?

Theorieopleiding

 • Blijf thuis als je ziek bent, zeker als je symptomen van Covid-19 hebt. Verwittig ons hiervan  op voorhand (eventueel via jouw werkgever).
 • Kom naar onze opleidingscentra in propere kledij en schoenen (geen vuile werkkledij).
 • Neem zelf een balpen en papier mee (voor ondertekening aanwezigheidslijst en notities).
 • Neem jouw eigen mondmasker en PBM’s (indien nodig) mee – zie volgende pagina
 • Zet jouw eigen mondmasker op zodra je binnenkomt in onze gebouwen. Het mondmasker mag enkel tijdelijk afgezet worden tijdens het eten en drinken.
 • Ontsmet jouw handen aan onze ontsmettingszuilen bij het binnenkomen van het gebouw + voor en na het gebruik van de drankautomaten.
 • Was regelmatig jouw handen grondig met water en zeep (zeker na gebruik van het sanitair).
 • De docent zal jou een vaste plaats in het leslokaal aanwijzen. Verander daarna niet meer van plaats en geef geen syllabus of andere zaken door aan anderen.
 • Respecteer de tafel- en stoelopstelling in de lokalen en eetruimtes. Het is verboden om zelf stoelen bij te plaatsen of deze op andere plaats aan de tafel te zetten.
 • Hou altijd minstens 1,5 meter afstand van anderen, geef geen hand aan elkaar en denk eraan om te hoesten of niezen in jouw elleboog (of nog beter in een papieren zakdoek).
 • Verlaat na de opleiding onmiddellijk het gebouw.
 • Naleving van de extra maatregelen tijdens het praktijkgedeelte (zie volgend punt)

Extra maatregelen tijdens het praktijkgedeelte van de opleiding

Zeker tijdens praktijkoefeningen zal er extra aandacht besteed worden aan de nodige preventiemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Hieronder vind je de belangrijkste extra maatregelen die moeten nageleefd worden. De docent is verantwoordelijk voor de controle op de naleving, en kan indien nodig ook extra maatregelen opleggen. Elke cursist is verplicht om de instructies van de docent te volgen. Bij weigering hiervan zal de cursist de opleiding moeten verlaten.

 • Neem jouw eigen mondmasker mee. Het mondmasker moet je verplicht dragen bij alle verplaatsingen in onze gebouwen én tijdens de ganse opleiding. Enkel tijdens het eten en drinken mag het mondmasker uiteraard even afgezet worden.
 • Neem jouw eigen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) mee. In de bevestiging van de opleiding wordt vermeld welke PBM’s je zeker moet meenemen. Bijvoorbeeld: bij een opleiding steigerbouw neem je jouw werkhandschoenen, valharnas, veiligheidshelm en veiligheidsschoenen mee. Zorg dat jouw werkkledij en schoenen proper zijn.
 • De gebruikte arbeidsmiddelen (of minstens de bedieningsonderdelen ervan) zullen gereinigd worden tijdens en/of na de opleiding. In geval van mobiele werktuigen of vrachtwagens, gebeurt dit bij elke chauffeurswissel. Dit gebeurt in samenspraak met de docent. Volg de reinigingsinstructies van de docent op.

Opleiding op uw eigen locatie?

Om het risico op besmetting met Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken, is het essentieel om preventiemaatregelen te nemen. Naast de voorwaarden die hieronder vermeld worden, kunnen er nog bijkomende maatregelen vereist worden afhankelijk van de soort opleiding of op vraag van de docent.

Aangezien de opleiding op jullie eigen locatie zal plaatsvinden, zijn jullie zelf verantwoordelijk om de nodige infrastructuur en middelen te voorzien.
Hieronder vind je een overzicht van de essentiële zaken die jullie verplicht moeten voorzien.

 • Voldoende groot lokaal met correcte zaalopstelling:
  • elke persoon moet op minstens 1,5 meter afstand van iemand anders zitten (rondom!)
  • neem andere stoelen weg, zodat men enkel kan zitten met respect van social distancing
 • Stromend water + vloeibare zeep + wegwerphanddoeken moeten voorzien zijn in de sanitaire voorzieningen
 • Ontsmettende vloeistof moet in het lokaal aanwezig zij
 • Gebouw moet vooraf gereinigd zijn, met extra aandacht voor tafels, stoelen, deurklinken, leuningen, schakelaars, …
 • Opleidingslokaal moet goed verlucht/geventileerd zijn voor de start van de opleiding
 • Zorg dat iedereen een mondmasker draagt tijdens de opleiding en tijdens alle verplaatsingen in het gebouw.
 • De nodige persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien in geval van praktijkopleidingen
 • Zorg dat de deelnemers volgende richtlijnen volgen:
  • Thuisblijven bij ziekte
  • Eigen balpen en papier meebrengen
  • Regelmatig handen grondig wassen
  • Altijd minstens 1,5 meter afstand houden van anderen, geen hand geven aan elkaar en eraan denken om te hoesten of niezen in elleboog (of beter in papieren zakdoek).
  • Mondmasker dragen.
 • Volg de extra regels die door lokale overheden en/of de gebouwbeheerder worden opgelegd.

Voor de start van de opleiding zal de docent aan de hand van een checklist controleren of aan alle voorwaarden voldaan is. U ontvangt deze checklist bij het vastleggen van een opleiding op maat.
Bij vaststelling van gebreken, zal de docent vragen om deze in orde te brengen. Als dit niet mogelijk is of niet gebeurt, dan mag hij weigeren om de opleiding te starten. 

Meer info?

Dankjewel om deze maatregelen na te leven! Samen overwinnen we Corona.

Voor verdere inlichtingen of om ons volledig draaiboek in te zien, kan je contact opnemen met onze referentiepersoon: Gerd Decoene, T 056 26 81 41 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..