Ook tijdens de pandemie vervullen wij al jullie opleidingsbehoeften. 

 

       

      

Ook tijdens de huidige pandemie doen wij er alles aan om nog steeds in jullie opleidingsbehoeften te voorzien. 

Zo proberen wij zo veel mogelijk in te zetten op online opleidingen voor diverse thema's. Natuurlijk kunnen niet alle opleidingen online worden aangeboden. Daarom organiseren wij ook nog steeds opleidingen in onze gebouwen op een coronaproof manier! Om het risico op besmetting met Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken, worden er heel wat extra maatregelen genomen.
Zodra je onze parking en gebouwen betreedt, aanvaardt elke cursist én docent de maatregelen en moet deze gedurende de ganse tijd van z’n bezoek naleven.

 

Onze medewerkers zullen toezicht houden op de naleving van deze maatregelen. Gelieve hun richtlijnen op te volgen. Bij weigering kan je de verdere toegang tot de opleiding verboden worden.

Opleiding bij Confederatie Bouw

Welke maatregelen treffen wij?  

Wij hebben heel wat structurele maatregelen getroffen die een verhoogde veiligheid bieden:

 • het aantal personen per lokaal wordt zo veel mogelijk beperkt;
 • er zijn ontsmettingszuilen geplaatst aan de inkom en aan de drankautomaten;
 • bij alle sanitaire voorzieningen zijn vloeibare zeep en wegwerphanddoekjes voorzien;
 • de gebouwen worden regelmatig gereinigd en ontsmet, met extra aandacht voor tafels, stoelen, deurklinken, leuningen, schakelaars, toiletten...
 • de lokalen worden regelmatig grondig geventileerd;
 • in de gebouwen zijn signalisaties en instructies opgehangen om iedereen te wijzen op de na te leven regels.

 Wat wordt er van jou als cursist verwacht?

 • Het is verplicht om een mondmasker te dragen in onze voor publiek toegankelijke ruimten (inkom, foyer, gangen en toiletten).
 • De social distancing van 1,5 meter moet zoveel mogelijk gerespecteerd worden, ook in de zaal. In het geval dat er geen voldoende afstand van elkaar kan toegepast worden, is het dragen van een mondmasker verplicht (ook tijdens de opleiding).
 • Het is tevens verplicht om een goede handhygiëne te blijven toepassen (o.a. zeker handen ontsmetten bij aankomst en regelmatig handen wassen/ontsmetten).
 • Blijf zeker thuis als je je ziek voelt, maar verwittig hierbij zeker tijdig ons secretariaat!

Opleiding op uw eigen locatie of op een externe locatie? - update 10/12/2021

Om het risico op besmetting met Covid-19 zoveel als mogelijk te beperken, is het essentieel om preventiemaatregelen te nemen. Naast de voorwaarden die hieronder vermeld worden, kunnen er nog bijkomende maatregelen vereist worden afhankelijk van de soort opleiding of op vraag van de docent. 

Bij de organisatie van een opleiding in jullie eigen lokalen (of een externe locatie die door jullie gehuurd wordt), ben je als bedrijf zelf verantwoordelijk voor een correcte toepassing van de nodige preventiemaatregelen.

Professionele bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening (vb. vergaderingen, opleidingen...) zijn toegelaten en dienen georganiseerd te worden overeenkomstig de regels die van toepassing zijn op de werkvloer, onder meer de verplichting om thuis te werken en om de terugkeermomenten zo te organiseren dat slechts een beperkt aantal tegelijkertijd aanwezig is. (Bron: FAQ op de officiële site voor het coronabeleid in België )

De generieke gids (link) moet hierbij gevolgd worden. Een aantal belangrijke maatregelen uit deze generieke gids:

 • Voldoende groot lokaal zodat iedereen op minstens 1,5 meter afstand van elkaar zit.  
 • Zorg dat iedereen een mondmasker draagt op de ogenblikken waarbij geen social distancing kan toegepast worden (vb. bij verplaatsingen in het lokaal).
 • Het opleidingslokaal moet goed verlucht/geventileerd zijn. Het is aanbevolen om een CO2-meter in de zaal te plaatsen. De richtnorm voor de luchtkwaliteit is 900 ppm CO2. Wanneer de waarde van 900 ppm overschreden wordt, moet je zorgen voor extra ventilatie. Wanneer de waarde van 1.200 ppm overschreden wordt, is het aanbevolen om de opleiding tijdelijk te stoppen.
 • Pas de nodige hygiënische maatregelen toe (o.a. reiniging lokaal en meubilair, ontsmettingsvloeistof, zeep en doekjes, …)
 • Zorg dat de deelnemers thuisblijven bij ziekte, na hoogrisicocontact of in geval van quarantaine.

De organisatie van andere activiteiten naast de opleiding zelf (zoals bijvoorbeeld een receptie of etentje) is niet toegelaten. Je voorziet best een eenvoudige catering zoals individueel verpakte broodjes of je laat iedereen een eigen lunch meebrengen. Organiseer de pauzes ook conform de generieke gids, dus best in kleine groepen en met voldoende social distancing.

Het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) is niet toegelaten, aangezien een werkgever dit niet mag vragen van z’n werknemers.

Als de opleiding op een externe locatie wordt georganiseerd, moeten eventuele extra regels die door de gebouwbeheerder en/of lokale overheden worden opgelegd eveneens nageleefd worden.

Voor de start van de opleiding zal de docent controleren of de opleiding veilig kan plaatsvinden. Bij vaststelling van gebreken, zal de docent vragen om deze in orde te brengen. Als dit niet mogelijk is of niet gebeurt, dan mag hij/zij weigeren om de opleiding te starten. In dit geval zal de volledige opleidingskost gefactureerd worden.

Meer info?

Dankjewel om deze maatregelen na te leven! Samen overwinnen we Corona.

Voor verdere inlichtingen of om ons volledig draaiboek in te zien, kan je contact opnemen met onze referentiepersoon: Gerd Decoene, T 056 26 81 41 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..