Inleiding

De opleiding geeft HR-verantwoordelijken en –medewerkers meer inzicht in de uitgebreide, complexe wetgeving op het vlak van ziekteverzuim. We geven concrete tips voor verzuimgesprekken of overleg met sociale partners. Ook ervaringen en best practices uitwisselen komt uitvoerig aan bod. Zo maken we je wegwijs in het kluwen van regels en wetten, lichten we de rol van vakbonden toe in het verzuimbeleid en leggen uit hoe je recht op privacy en beroepsgeheim verzoent met een efficiënt verzuimbeleid. Daarnaast wordt ook stilgestaan bij de mogelijkheden en beperkingen van aangepast werk en wordt de controlegeneeskunde volledig doorgelicht.

Programma

  • Wegwijs in het kluwen van regels en wetten
  • De rol van vakbonden in het verzuimbeleid
  • Hoe recht op privacy en beroepsgeheim verzoenen  met een efficiënt verzuimbeleid
  • Ziek zijn of arbeidsongeschikt is niet zomaar een kwestie van terminologie
  • De controlegeneeskunde doorgelicht (onder meer de verplichtingen van de werknemer in het kader van een medische controle, de wettelijke mogelijkheden om over te aan tot sancties, de rol van de controlearts, de scheidsrechterlijke procedure, het beroepsgeheim van de controlearts)
  • Mogelijkheden en beperkingen van aangepast werk
  • Uitwisseling van best practices.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 132 € 179

 

 

Voorkom absenteïsme op het werk

14 mrt 22 | 18u00 - 22u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
14 mrt 22 | 18u00 - 22u00 - te Online WVL meteen inschrijven