Inleiding

De opleiding is onderverdeeld in 5 modules die gespreid zijn over 7 sessies. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden. Deze opleiding informeert je over alles wat met aanwerving, tewerkstelling en beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een bouwvakarbeider te maken heeft. De reglementering betreffende de tewerkstelling van bouwvakarbeiders (Paritair Comité 124) heeft een belangrijke impact op het werk, de werf en kantoor. Ook verwerf je inzicht in een netwerk waar je kan op terugvallen bij praktische problemen.

Module 1 | Aanwerving
Module 2 | Arbeidsduur
Module 3 | Het loon
Module 4 | Schorsing van de arbeidsovereenkomst
Module 5 | Einde van de arbeidsovereenkomst

Programma

Module 1 | Aanwerving

 • arbeidsovereenkomst
 • deeltijdse arbeid
 • arbeidsreglement
 • uitzendarbeid
 • studentenarbeid

Module 2 | Arbeidsduur

 • begrip arbeidstijd
 • arbeidsduurvermindering
 • overuren
 • KB213 (bijkomende uren)
 • fiscaal voordeel
 • kleine flexibiliteit
 • grote flexibliteit
 • ploegenarbeid
 • zaterdagwerk
 • nachtarbeid
 • beschikbaarheidstijd
 • flexibiliteit in sector stortklaar beton

Module 3 | Het loon

 • arbeidsvoorwaarden in de bouw (looncategorieën, mobiliteitsvergoeding…)
 • patronale lasten
 • Constructiv (zegels, hospitalisatieverzekering, aanvullende vergoedingen…)
 • doelgroepverminderingen
 • tewerkstellingsmaatregelen (IBO, arbeidsbeperking, langdurig werkzoekend)

Module 4 | Schorsing van de arbeidsovereenkomst

 • gewaarborgd dagloon
 • tijdelijke werkloosheid
 • feestdagen
 • jaarlijkse vakantie
 • aanvullende vakantie
 • klein verlet / familiaal verlof
 • ziekte en ongeval
 • arbeidsongeval
 • tijdskrediet en thematische verloven

Module 5 | Einde van de arbeidsovereenkomst

 • opzegtermijnen
 • opzeggingsvergoeding
 • beëindiging contract bepaalde duur
 • beëindiging tijdens periode van arbeidsongeschiktheid
 • ontslagmotivering / willekeurig ontslag
 • dringende reden
 • werkverlating
 • beëindiging wegens overmacht (medische overmacht)
 • einde voor begin van uitvoering
 • onderling akkoord
 • ontslagbescherming
 • outplacement
 • stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Module 1 € 112 € 151
Module 2 € 112 € 151
Module 3 € 112 € 151
Module 4 € 224 € 302
Module 5 € 224 € 302
Alle modules (25% korting) € 588 € 793

 

Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - module 1: Aanwerving en opmaken van een arbeidsovere

11 mei 21 | 13u00 - 16u30 - te Online opleiding meteen inschrijven

Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - module 2: Arbeidsduur

18 mei 21 | 13u00 - 16u30 - te Online opleiding meteen inschrijven

Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - module 3: Het loon

25 mei 21 | 13u00 - 16u30 - te Online opleiding meteen inschrijven

Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - module 4: Schorsing van de arbeidsovereenkomst

01 en 08 jun 21 | 13u00 - 16u30 - te Online opleiding meteen inschrijven

Tewerkstelling van arbeiders in de bouwsector - module 5: Einde van de arbeidsovereenkomst

15 en 22 jun 21 | 13u00 - 16u30 - te Online opleiding meteen inschrijven