Inleiding

De diverse diensten van de ‘sociale inspectie’ zijn bijzonder actief: almaar vaker worden ondernemingen gecontroleerd. De betrokken inspecteurs beschikken over (bijzondere ruime) bevoegdheden en dwingen werkgevers tot rechtzetting en regularisaties. Werkgevers dienen zich (meer dan ooit) voor te bereiden op een controlebezoek. Zij moeten de sociale wetgeving efficiënt toepassen en zorgen voor een passend beleid inzake de verwerking en registratie van prestaties, prikklokgegevens, track & tracegegevens, extra-prestaties, overwerk … Vaker dan algemeen wordt aangenomen dat een werkgever in belangrijke mate kan anticiperen om sancties of regularisaties te vermijden. Tijdens deze opleiding geven wij een overzicht van de bevoegdheden van de sociale inspectie en je rechten als werkgever zeer grondig en formuleren wij zeer praktische adviezen.

Programma

  • zit u op het goede spoor? Dit kan u nagaan aan de hand van een overzichtslijst. Eventueel kan u bijsturen waar nodig.
  • wat zijn de bevoegdheden van de sociale inspectie?
  • wat zijn de rechten en plichten van de sociale inspectie?

Tevens zorgen wij voor een checklist van punten die zeer frequent aan bod komen en worden pasklare modellen en oplossingen aangereikt inzake:

  • kostenvergoedingen
  • extralegale voorwaarden
  • CO2-bijdragen
  • mobiliteit
  • arbeidstijd(registratie)

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 112 € 151

 

Sociale inspectie

24 sep 20 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
24 nov 20 | 14u00 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
08 feb 21 | 14u00 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
01 apr 21 | 13u30 - 16u30 - te Brugge meteen inschrijven
18 mei 21 | 14u00 - 17u00 - te Gent meteen inschrijven
21 jun 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven