Inleiding 

Op 25 mei 2018 is de GDPR (of Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze vernieuwde wetgeving ter bescherming van privacy en gegevensbescherming heeft een grote impact op de werkvloer. Elke werkgever verwerkt immers op tal van manieren gegevens van werknemers, vaak ook gevoelige gegevens die een extra bescherming genieten. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit treedt sanctioneren op ten aanzien van ondernemingen die zich niet aan deze nieuwe regels houden. Hoog tijd dus voor elke HR manager of personeelsverantwoordelijke om zich verder te verdiepen in deze materie.

Programma

Privacy op de werkvloer - module 1: GDPR en fotomateriaal

 • Transparantie, Integriteit, Confidentialiteit… Welke zijn de basisbeginselen waaraan je je moet houden wanneer je gegevens van werknemers verwerkt?
  • wanneer spreek je van een verwerking van persoonsgegevens?
  • wie heeft welke verantwoordelijkheden?
  • mag je foto’s van werknemers nemen en bewaren zonder hun toestemming?
  • hoe moeten loongegevens van medewerkers worden beveiligd?
  • mag ik vragen naar de gezondheid van mijn medewerkers?
  • kan ik met het oog op de bescherming tegen Covid-19 controleren of mijn werknemers gevaccineerd zijn?

Al deze en nog meer vragen komen aan bod tijdens de eerste sessie die eveneens de basis vormt voor de volgende sessies.


Privacy op de werkvloer - module 2: Alcohol en drugs

 • Alcohol en drugs op het werk: het is een toenemend probleem op de werkvloer en de werf. Wat moeten en kunnen werkgevers doen om deze trend een halt toe te roepen en in welke mate speelt hierbij het recht op privacy?
  • onder welke voorwaarden kan de werkgever alcohol- en drugtests uitvoeren op de werkplek?
  • wie mag een alcohol- of drugtest op de werkplek afnemen?
  • hoe kan de werkgever zijn alcohol- en drugspreventiebeleid best vormgeven?
  • moet de werknemer instemmen met een alcohol- of drugtest?
  • kan de werkgever de resultaten van een alcohol- of drugtest registreren?
  • wat zijn de mogelijke actiemiddelen voor de werkgever indien een werknemer positief test op alcohol en/of drugs?


Privacy op de werkvloer - module 3: Werving selectie

 • Rekrutering: hoe ver mag je gaan bij het screenen van werknemers tijdens de sollicitatieprocedure?
  • mag je een sollicitant ondervragen over aspecten van zijn/haar privéleven (bv. strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid…)?
  • mag je een background screening uitvoeren?
  • kan je hiervoor een background screening agency inschakelen?
  • mag je een sollicitant vragen een uittreksel uit het strafregister voor te leggen?
  • mag je een sollicitant vragen een medisch onderzoek te ondergaan?
  • mag je de social media van een sollicitant screenen?
  • mag je een referentie opvragen bij een vorige werkgever?
  • welke rechten heeft een sollicitant?


Privacy op de werkvloer - module 4: Toezicht/monitoring (camerabewaking, e-mail en internet controle, geolocalisatie)

 • Geolokalisatie en monitoring van werknemers: er zijn meer en meer elektronische tools om werknemers te volgen beschikbaar, maar in welke mate zijn ze ook toelaatbaar en moeten werknemers worden geïnformeerd?
  • voor welke doeleinden mag je track & trace-systemen in de voertuigen van je medewerkers plaatsen?
  • mogen de track & trace-systemen in de voertuigen van je medewerkers non-stop actief blijven?
  • welke stappen moeten worden gevolgd om camera’s te installeren op de werkplek (bv. ter preventie van diefstal van materialen, ter controle van werknemers…)?
  • kan je de inloggegevens van medewerkers controleren (bv. in het kader van telewerk)?
  • mag je de e-mails van je medewerkers controleren?
  • mag je het surfgedrag van medewerkers controleren (bv. om te weten of ze tijdens hun arbeidsuren op sociale media of op illegale websites zitten)?

Privacy op de werkvloer - module 1: GDPR en fotomateriaal

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.

Privacy op de werkvloer - module 2: Alcohol en drugs

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.

Privacy op de werkvloer - module 3: Werving selectie

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.

Privacy op de werkvloer - module 4: Toezicht/monitoring (camerabewaking, e-mail en internet controle

Op de website www.cbwvl.be/opleidingen kan je een overzicht vinden van al onze geplande opleidingen.

Zijn er geen datums gepland voor deze opleiding of zijn alle sessies volzet? Schrijf je dan hier in op onze wachtlijst, we houden jullie op de hoogte van zodra er een nieuwe sessie ingepland staat.