Inleiding

Voor elke bouwonderneming is het erg belangrijk dat ze op een geldige manier aan openbare aanbestedingen kan meedingen. De regelgeving inzake overheidsopdrachten is de jongste jaren grondig vernieuwd en strenger gemaakt. Europese richtlijnen verplichten de overheden ertoe uniforme procedures en objectieve criteria toe te passen. Zeker als je als aannemer van plan bent om werken uit te voeren voor openbare besturen of als je al geruime tijd overheidsopdrachten uitvoert, is dit een essentiële opleiding.
In deze opleiding worden de principes inzage gunning en uitvoering van overheidsopdrachten toegelicht.

Programma

In deze opleiding worden de principes inzage gunning en uitvoering van overheidsopdrachten toegelicht.

Toewijzing van overheidsopdrachten

 • wat zijn de voorwaarden en procedures om mee te dingen?
 • voor welke opdrachtgevers en voor welke opdrachten geldt de regelgeving?
 • hoe zit de gunningsprocedure in elkaar?
 • hoe kunt u een beslissing aanvechten?

Uitvoering van overheidsopdrachten

 • de contractdocumenten
 • wat zijn de verplichtingen van de opdrachtgever?
 • regels voor onderaanneming bij overheidsopdrachten
 • herziening van de contractvoorwaarden
 • de uitvoeringstermijn
 • boetes, straffen en ‘ambtshalve maatregelen’
 • borgtocht, keuring van producten, oplevering

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de recente wijzigingen ingevolge de wet van 17.06.2016 en het KB plaatsing van 18.04.2017

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 150 € 203