Inleiding

Facturatie van werken in de bouwsector is niet altijd eenvoudig. Voor een correcte facturatie is vaak enig opzoekingswerk vereist. Enerzijds dient de vraag gesteld te worden of de facturatie moet gebeuren met ‘btw verlegd’, anderzijds zijn er ook vragen rond het toepasselijk btw-tarief. En wat als je projecten in het buitenland ambieert? Krijg alle antwoorden op je vragen in deze opleiding. Het spreekt voor zich dat we de
actualiteit op de voet volgen en dat deze waar relevant ook zal toegelicht worden. We geven je verschillende praktijkvoorbeelden en we pikken graag in op voorbeelden die de deelnemers zelf voorleggen.

Programma

  • in welke gevallen er verplicht toepassing gemaakt dient te worden van de regeling medecontractant:
    • om welke werkzaamheden gaat het?
    • wie is mijn medecontractant?
    • hoe kan ik nagaan dat hij periodieke aangiften indient?
  • daarnaast geven we ook een overzicht van de verschillende btw-tarieven die gelden in de bouwsector met hun voorwaarden.
  • wat als u wil deelnemen aan bepaalde projecten in het buitenland, of indien u een beroep wenst te doen op buitenlandse onderaannemers. Hoe kunnen deze  prestaties correct gefactureerd worden?

Het spreekt voor zich dat we de actualiteit op de voet volgen en dat deze waar relevant ook zal toegelicht worden.

We geven u verschillende praktijkvoorbeelden en we pikken graag in op voorbeelden die jullie zelf voorleggen.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 118 € 159

 

Werken in onroerende staat en btw

13 jun 22 | 14u00 - 17u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
13 jun 22 | 14u00 - 17u00 - te Online WVL meteen inschrijven