Inleiding

Doel van deze praktische sessie is de deelnemer op een dag tijd te leren werken met het calculatiepakket C-PRO van het WTCB. Aan de hand van oefeningen zullen de gebruikers leren hoe een degelijke offerte kan gemaakt worden. De deelnemers moeten beschikken over een laptop om te kunnen deelnemen aan deze opleiding.

Programma

Inleidende sessie

Het doel is de deelnemer de beginselen van de theorie van kostprijsberekening bij te brengen en hoe deze in het calculatiepakket cpro verwerkt is.

Basisopleiding

Het programma heeft als doel te leren werken met C-PRO voor het berekenen van een bouwproject. We doorlopen hiertoe alle functionaliteiten van het pakket om te komen  tot een onderbouwde offerte.

Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • een (externe) meetstaat in te lezen en controleren
 • een offerte te maken rekening houdend met:
  • gemiddeld uurloon
  • machinetarieven
  • materiaal- en onderaannemerskosten
  • indirecte kosten
 • een offerte te analyseren
  • marktconform?
  • worden er voldoende indirecte kosten terugverdiend?
  • hoeveel bedraagt de voorziene winstmarge?
 • hoe kan men risico’s incalculeren?
 • welke documenten en tools bestaan er?

Vervolmaking: Vorderen en factureren in de praktijk

Het programma heeft als doel te leren werken met C-PRO voor het opvolgen van een bouwproject. We doorlopen hiertoe volgende functionaliteiten van het pakket: van goedkeuring van de offerte, over de werkvoorbereiding tot het opmaken van vorderingsstaten en facturen.

Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • vorderingsstaten op te maken rekening houdend met:
  • uitgevoerde hoeveelheden
  • prijsschommelingen (prijsherzieningsformule)
  • meer- en minderwerken
 • facturen op te maken
 • het project te analyseren
  • correcte inschatting directe kosten?
  • worden er voldoende indirecte kosten terugverdiend?
  • hoeveel bedraagt de werkelijke winstmarge?

Vervolmaking: Casestudie

Deze opleiding is een vervolg op de basisopleidingen C-PRO. Doel van deze sessie is dieper ingaan op de reeds opgedane kennis aan de hand van een uitgebreide,  allesomvattende praktijkoefening. Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om C-PRO efficiënt te gebruiken.

Vereiste voorkennis: onderbouwd calculeren met C-PRO: basisopleiding, onderbouwd calculeren met C-PRO: vorderen en factureren.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 340 € 459

 

          

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Basisopleiding

02, 09, 16 en 23 jun 21 | 17u00 - 20u00 - te Brugge meteen inschrijven

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Vervolmaking: Vorderen en factureren in de praktijk

Geen evenementen

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Vervolmaking: Casestudie

Geen evenementen

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Inleidende sessie

Geen evenementen