Inleiding

In deze opleiding leert de deelnemer werken met Cpro voor het berekenen en opvolgen van een bouwproject. We doorlopen hiertoe alle functionaliteiten van het pakket. Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om een meetstaat in te lezen, een offerte te maken, vorderingsstaten op te maken, nacalculaties op te maken en meer.

Programma

Aan het einde van de opleiding zijn de deelnemers in staat om:
  • Een meetstaat in te lezen en te controleren.
  • Een offerte te maken rekening houdende met: loonkosten / materiaalkosten / onderaannemerskosten / machinekosten / Indirecte kosten / marge
  • Een bibliotheek uit te bouwen met typeposten
  • Vorderingsstaten en facturen op te maken rekening houdende met uitgevoerde schijven of hoeveelheden / prijsschom­melingen (prijsherzieningsformule) / meer­ en minwerken
  • Nacalculaties te maken rekening houdende met de werkelijke kosten en opbrengsten

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 357 € 482

 

         

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Basisopleiding

Geen evenementen

Onderbouwd calculeren met C-PRO

Geen evenementen

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Vervolmaking: Vorderen en factureren in de praktijk

Geen evenementen

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Vervolmaking: Casestudie

Geen evenementen

Onderbouwd calculeren met C-PRO - Inleidende sessie

Geen evenementen