Inleiding

Niet in het minst voor de KMO bouwbedrijven vormen laattijdige betalingen een grote zorg. Wist je dat België Europees koploper is wat onbetaalde facturen betreft? Klanten die 60 tot 90 dagen wachten om te betalen vormen geen uitzondering. Meteen één van de topredenen waarom zo veel bouwbedrijven failliet gaan. Het orderboekje is goed gevuld, er wordt kwalitatief hoogstaand werk afgeleverd en toch loopt het slecht af … Vaak is er een gebrek aan een goed debiteurenbeleid! Tijdens deze opleiding leer je hoe je een debiteurenbeleid met succes implementeert: een essentiële vereiste om succesvol te ondernemen! De vervallen tegoeden moeten naar beneden en we leren hoe we dit kunnen opvolgen aan de hand van de KPI (gemiddeld aantal dagen klantenkrediet).

Programma

Aantal nieuwe accenten in functie van corona: 

 • Wie draait op voor extra kosten bij het stilleggen van de werf naar aanleiding van corona?
 • Uw klant heeft financiële problemen door de corona crisis.  Hoe pakken we dit aan?
 • Uw klant gaat failliet door de corona crisis.  Wat kan je doen en wat moet je doen?
 • Wat met boetes voor laattijdige uitvoering naar aanleiding van de corona maatregelen?

Standaard programma: 

 • goede afspraken maken en nagaan of iemand wel bevoegd is om afspraken te maken
 • de kredietwaardigheid van de handelspartner controleren
 • het belang van de algemene voorwaarden
 • correct factureren in de bouwsector
 • hoeveel tijd geven we onze klant om te betalen
 • KPI: evolutie van het aantal dagen klantenkrediet: berekening en beoordeling
 • te volgen procedure wanneer de klant niet betaalt: alles rond de rappel, de ingebrekestelling, een beroep doen op het incassobureau,
 • de deurwaarder, de advocaat
 • de rechtstreekse vordering van de onderaannemer
 • een afbetalingsplan voorstellen, lang niet zo slecht
 • te ondernemen acties bij een faillissement
 • een goed gesprek met de klant
 • modellen en gespreksoefening

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 173 € 234