Inleiding

Zowat elke jaarrekening vertoont sterkten en zwakten, die elke geïnteresseerde kan ontdekken door de desbetreffende balanscijfers op te vragen. Op welke manier kan men snel en efficiënt positieve en negatieve signalen opvangen in een jaarrekening? Hoe ontdek je opportuniteiten en de risico’s in de eigen balans of in de cijfers van een klant, leverancier of concurrent? Er wordt constant gewerkt met voorbeelden uit de praktijk.

Programma

U leert heel wat financiële bedrijfsgegevens correct interpreteren

 • basisbegrippen
  • balans (actief/passief)
  • resultaatrekening (bedrijfs-, financieel en uitzonderlijk resultaat)
  • resultaatverwerking
  • verband tussen balans en resultatenrekening
 • ratio’s
  • solvabiliteit
  • liquiditeit
  • rendabiliteit
 • cashflow
 • cases – praktijkvoorbeelden op basis van uw eigen jaarrekening

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 121 € 163

 

De jaarrekening: een bron van informatie

24 mei 22 | 09u00 - 12u00 - te Sint-Niklaas meteen inschrijven