Inleiding

Het nemen van investeringsbeslissingen is een belangrijke taak van het management van een bouwbedrijf. Deze beslissingen zijn in grote mate bepalend voor het succes of falen van de bouwonderneming. Men tracht met deze investeringen het maken van toekomstige winsten veilig te stellen. De opleiding bulkt van de oefeningen gegrepen uit het leven van een bouwbedrijf. Er zal gebruik worden gemaakt van een Excel-tool om de oefeningen te analyseren en op te lossen.
Het meebrengen van een laptop met Excel is dus aan te raden. Deze analysetool wordt na de opleiding aan de deelnemers meegegeven.

Programma

 • theorie
 • kasstromen vs. kosten/opbrengsten
 • bepalen kasstromen
 • de tijdswaarde van geld
 • praktijk
 • basisveronderstellingen
 • evaluatiemaatstaven
 • relatieve kasstromen
 • projecten en hun kasstromen + verdieping belastingskasstromen
 • inflatie
 • kapitaalkost

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 300 € 405

 

De investeringsbeslissing: een bouwgerichte en praktische aanpak

Geen evenementen