Inleiding

Tijdens deze opleiding verbeter je je gespreksvaardigheden zodat je meer impact hebt op diverse soorten gesprekken. De inhoud is op maat van cursisten doordat we werken met eigen praktijkcases. Je krijgt tools en inzichten aangereikt die relevant zijn om je gesprekken efficiënt te sturen. Aan de hand van oefeningen en feedbackmomenten helpen we je om je sterke punten als gespreksvoerder verder te ontwikkelen. We werken
met cameraopnames die gebruikt worden als leermomenten. Het resultaat is dat je na deze opleiding geoefend bent in hoe je de talenten van je medewerkers kan screenen en kan inschatten en hoe je diverse soorten gesprekken resultaatgericht kan sturen.

Programma

 • wat zijn de kenmerken en doelstellingen van een functioneringsgesprek?
 • wat is het verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek?
 • hoe situeert zich een functioneringsgesprek als instrument in uw personeelsbeleid?
 • situering van het functioneringsgesprek in de prestatiemanagementcyclus
 • het voeren van een functioneringsgesprek als coach
  • de procedure
  • voorbereiding van het gesprek en het gesprek voeren
  • het proces
  • het gesprek leiden
  • open vraagstelling
  • gedragsgerichte vraagstelling (STAR)
  • hoe omgaan met weerstanden bij de medewerk(st)er
  • hoe erkenning geven aan de drijfveren van je medewerker

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 185 € 249

 

 

 

Hoe voer ik een functionerings- of een beoordelingsgesprek?

15 + 22 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
15 + 22 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven