Inleiding

Tijdens deze opleiding verbeter je je interviewvaardigheden zodat je meer impact hebt op het vooropgestelde einddoel. De inhoud is op maat van cursisten doordat we werken met eigen praktijkcases. Je krijgt tools en inzichten aangereikt die relevant zijn om je interviews en gesprekken efficiënt te sturen. Aan de hand van oefeningen en feedbackmomenten helpen we je om je sterke punten als interviewer verder te ontwikkelen. We werken met cameraopnames die gebruikt worden als leermomenten. Het resultaat is dat je na deze opleiding geoefend bent in hoe je de talenten van je kandidaten kan screenen en kan inschatten.

Programma

 • welke selectie instrumenten(tools) bestaan er en wat is het doel van het interview?
  • soorten selectietools en interviews?
  • wat is de waarde van het interview als selectie-instrument?
 • hoe je voorbereiden op het interview?
  • op welke vragen moet ik voorafgaand aan het interview een antwoord hebben?
  • hoe de functie(taken en competenties) eisen en de functiebeschrijving analyseren?
  • hoe interpreteer ik het CV, wie nodig ik uit en wie niet?
 • hoe voer ik efficiënt het interview of selectiegesprek?
  • hoe structureer ik mijn interview?
  • hoe gedragsgericht interviewen door middel van de STAR techniek?
  • hoe en wanneer stel ik welke soort (open/gesloten/..) vragen?
  • hoe omgaan met non-verbaal gedrag?
  • hoe beantwoord ik vragen van kandidaten?
  • hoe evalueer ik de sollicitant?
  • welke beoordelingsfouten (vooroordelen) kunnen er optreden en hoe voorkom ik deze fouten?

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 176 € 238

 

Het selectie/interview-gesprek

17 + 24 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven