Inleiding

Steeds meer ondernemingen nemen opdrachten aan in één van onze buurlanden. De vrijmaking van de Europese markt heeft dat eenvoudiger gemaakt en bovendien biedt de buitenlandse bouwmarkt aantrekkelijke perspectieven. Als gevolg van die evolutie krijgen bedienden in het bouwbedrijf steeds vaker met buitenlandse reglementeringen te maken. Bij het uitvoeren van bouwwerken in onze buurlanden wordt een aannemingsbedrijf geconfronteerd met een aantal administratieve bepalingen. Elk buurland heeft eigen reglementeringen waarmee rekening moet gehouden worden. In deze opleiding worden de belangrijkste administratieve formaliteiten toegelicht.

 

Programma

  • verblijf
  • detachering van de Belgische werknemers
  • sociale zekerheidsaspecten, arbeidsrechtelijke aspecten
  • vestigingsvoorschriften – bewijs van beroepsbekwaamheid
  • fiscale aspecten, vennootschapsbelasting, loonbelasting van de gedetacheerde arbeiders, btw
  • maatregelen om koppelbazen en zwartwerk te bestrijden
  • overige aandachtspunten

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 146 € 197

 

 

Uitvoeren van bouwwerken in onze buurlanden

29 apr 22 | 8u30 - 12u30 - te Online OVL meteen inschrijven