Inleiding

Met VBA wordt het voor een breed publiek mogelijk om te programmeren in een Windows-omgeving voor Office-toepassingen. Als je met VBA kunt werken dan kan je zelf macro’s en kleine programma’s schrijven om je taken te automatiseren. We raden aan om eerst de basisopleiding VBA te volgen.

Programma

1/ Grote herhalingsoefening
In eerste instantie wordt er samen met de cursisten een tabel geautomatiseerd. De principes van gegevens inlezen, gegevens wegschrijven nadat ze "verwerkt" werden, komen hier uitgebreid aan bod. Voorwaardelijke en lusconstructies komen eveneens aan bod. Er zal eveneens een dialoogvenster geprogrammeerd worden.
Het eindresultaat zal een dashboard zijn met rapporten, filters en statistieken op basis van een geïmporteerde tabel.

2/ Nieuwe onderwerpen
Voor zover er nog tijd over is, zal er in mindere of meerdere mate overgegaan worden tot een aantal nieuwe onderwerpen,:
- Objecten programmeren: een grafiek, draaitabel, tabel, grafisch element programmatorisch wijzigen
- Word-documenten en Outlookberichten programmatorisch opstellen op basis van een Excel-tabel.
- Bestandsbeheer via V.B.A.
- Debugging

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 136 € 184

 

   

 

Visual Basic for Applications (VBA) in Excel - opfrissing

Geen evenementen