Tussenkomsten

Welke tussenkomsten kan ik genieten bij het volgen van een opleiding?

Wat is de procedure om winteropleiding aan te vragen? 

Hoe werkt de kmo-portefeuille? 

Welke gegevens heb ik nodig om een subsidieaanvraag in te dienen via de kmo-portefeuille website?

Kan ik beroep doen op Cevora voor opleidingen die niet gratis zijn voor PC200?

Kan ik tussenkomsten krijgen voor PC149.01?

Vakbekwaamheid

Moet ik over het attest vakbekwaamheid beschikken?

Ik val niet onder de vrijstelling vakbekwaamheid, welke opleiding nascholing vakbekwaamheid moet ik volgen?

Verplichte opleidingen

Moet ik een EHBO opleiding volgen?

Moet er jaarlijks een EHBO bijscholing gevolgd worden?

Moet er jaarlijks een opleiding Asbestverwijdering gevolgd worden?

 

Q1. Welke tussenkomsten kan ik genieten bij het volgen van een opleiding? 

De tussenkomsten kan je indelen in 2 categorieën: 

Sectorale tussenkomsten

De sectorale tussenkomsten zijn afhankelijk van de sector (of het paritair comité) van de deelnemer. 

Kmo-portefeuille

De KMO-portefeuille is een Vlaamse subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen die investeren in opleiding, advies, technologieverkenning, etc.

 • Elke Vlaamse kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30 procent steun genieten in de opleidingskost via de kmo-portefeuille en heeft per jaar recht op maximaal 7.500 EUR subsidiesteun.
 • Elke Vlaamse middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20 procent steun genieten in de opleidingskost via de kmo-portefeuille en heeft per jaar echt op maximaal 7.500 EUR subsidiesteun.

AANVRAAG: de projectaanvraag moet via www.kmoportefeuille.be uiterlijk 14 dagen na start opleiding ingediend worden!!

De toegang tot de kmo-portefeuille is enkel mogelijk via de elektronische identiteitskaart (e-ID + pincode en kaartlezer) of federaal token (login en paswoord) van de aangestelde applicatiegebruiker

 

Q2. Wat is de procedure om winteropleiding aan te vragen? ? 

 • Volg de procedure alsof het een dag slecht weer zou betreffen. Indien de dag van de winteropleiding samenvalt met de eerste werkloosheidsdag van de maand, dan kunt u in de mededeling "geprogrammeerde winteropleiding" aanklikken. 
 • Vermeld op het einde van de maand in de C3.2.-werkgever de data van de winteropleiding. 
 • Deel aan de RVA voor elke werknemer de eerste effectieve werkloosheidsdag (technisch, economisch of weerverlet / winteropleiding) van de maand mee. U kan dit melden via de portaalsite van de sociale zekerheid www.socialezekerheid.be rubriek werkgevers > Sociale risico's > Tijdelijke werkloosheid.
 • U moet de eerste dag winteropleiding van de maand niet meedelen indien u voor de betrokken werknemer reeds een andere dag werkloosheid hebt ingediend. 
 • De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of één werkdag ervoor of erna. 
 • Onder 'voorafgaande of volgende werkdag' worden alle dagen van de week verstaan met uitzondering van het weekend, de feestdagen, de vervangende feestdagen en de brugdagen. 
 • De werknemers mogen hun kaart NIET KLEUREN, aangezien het om een werkloosheidsdag gaat en geen werkdag. 


Q3. Hoe werkt de kmo-portefeuille? 

Het indienen en afwerken van een subsidieaanvraag bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: Inschrijven voor een opleiding

Stap 2: Indienen subsidieaanvraag via www.kmoportefeuille.be

--> Vanaf inschrijving en uiterlijk 14 dagen na de start van de opleiding

Stap 3: Storten aan Sodexo per gewone overschrijving

 • 70% of 80% van de opleidingskost excl. Btw
 • uw eigen aandeel moet uiterlijk 30 dagen na indiening subsidieaanvraag op de kmo-portefeuillerekening staan
 • de stortingsgegevens ontvangt u automatisch na het indienen van de subsidieaanvraag

Stap 4: Afwerken van projectaanvraag vanaf ontvangst factuur

 • Btw-bedrag factuur per gewone overschrijving overmaken aan dienstverlener (opleidingsverstrekker).
 • Basisbedrag factuur ter betaling doorvoeren op de website van de kmo-portefeuille (zodat Sodexo het bedrag overmaakt aan uw dienstverlener)

De gebruikershandleiding van de kmo-portefeuille helpt je om vlot een subsidieaanvraag in te dienen.

 

Q4. Welke gegevens heb ik nodig om een subsidieaanvraag in te dienen via de kmo-portefeuille website?

Om u te helpen bij de voorbereiding van de indiening van een projectaanvraag, geven we u hieronder een opsomming van de gegevens die u nodig zal hebben:

U MOET NIET WACHTEN OP EEN FACTUUR OM EEN PROJECT IN TE DIENEN !!

De indiening kan gerust al gebeuren na inschrijving of ondertekening van contract.

NACE-code  Activiteitscode van uw onderneming – u kan dit eventueel nakijken via de KBO: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html)
Naam opleiding Titel opleiding + de datum/data wanneer u deze opleiding volgt
Aantal deelnemers + naam Totaal aantal deelnemers + naam en voornaam werkenden van uw bedrijf die aan deze opleiding deelnemen.
Datum inschrijving Datum van ondertekening van de overeenkomst (dus bij opleiding is dit de datum van inschrijving)
Start van de prestaties Datum van de eerste lesdag of lesavond
Kost van de inschrijving

Factuurbedrag EXCLUSIEF BTW (kosten voor herexamen of examen via zelfstudie komen niet in aanmerking)

Opgelet, enkel kosten voor “werkenden in uw onderneming” (zaakvoerder, arbeider, bediende, vennoot, meewerkend echtgenoot, …) !!

Registratienummer dienstverlener

Uniek nummer van de dienstverlener die de prestaties zal factureren. Voor opleidingen bij onze Confederatie Bouw is dit DV.O105687 (WestVlaanderen) en DV.O106694 (Oost-Vlaanderen) 

 

Q5. Kan ik beroep doen op Cevora voor opleidingen die niet gratis zijn voor PC200? 

Onder bepaalde voorwaarden kan dit wel. Hiermee wordt o.a. rekening gehouden met de leeftijd van de deelnemers(+55 of -55), en of u al of niet in het bezit bent van een geregistreerd opleidingsplan. Als u tussenkomst wil aanvragen, kan u uw aanvraag indienen tot 3 maanden na het einde van de opleiding. U moet o.a. de aanwezigheidslijst en de factuur sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer info https://www.cevora.be/voorbedrijven/financielesteun/financielesteun/informatie   

 

Q6. Kan ik tussenkomsten krijgen voor PC149.01?

Ja, dat is zeker mogelijk.  De premie bedraagt 15,5€/u, en dient uiterlijk 3 maanden na de opleiding te worden aangevraagd mits voorleggen van bewijsstuk (vb. aanwezigheidslijst, factuur). Meer info en de volledige procedure: https://www.volta-org.be/nl/werkgevers/vergoedingen/premie-voor-opleidingen/premiekrediet

 

Q7. Moet ik over het attest vakbekwaamheid beschikken?

Sinds 10 september 2009 moeten beroepschauffeurs naast hun rijbewijs C/CE ook een attest van vakbekwaamheid kunnen voorleggen. Daarbij geldt een vijfjaarlijkse nascholing van 35 uur.

Voor de bouwsector zijn er wel twee belangrijke uitzonderingen voorzien. Het attest van vakbekwaamheid is niet verplicht:

 • voor bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van 45 km/uur;
 • voor bestuurders van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

De vrijstelling kan niet op voorhand aangevraagd worden. Het is op moment van controle dat men zal moeten kunnen bewijzen dat de chauffeur aan de vrijstellingseisen voldoet.

Daarnaast is er niets voorgeschreven inzake bewijsvoering, deze vrijstelling kan dus met gelijk welk bewijsmiddel aangetoond worden. (Bvb. Aard en bestemming van het voertuig, arbeidsovereenkomst, werflocatie, levering – of bestelbon, factuur,…)

Indien u onder deze vrijstelling valt is het best om het document “FAQ vrijstellingen” opgemaakt door de FOD Mobiliteit, in de vrachtwagen te bewaren en naar te verwijzen bij eventuele controle.

 

 Q8. Ik val niet onder de vrijstelling vakbekwaamheid, welke opleiding nascholing vakbekwaamheid moet ik volgen?

Vakbekwaamheid bestaat uit twee onderdelen:

1 een basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid);

- Chauffeurs die voor 10 september 2009 hun rijbewijs van de categoriegroep C behaald hebben, zijn vrijgesteld voor het behalen van het attest basiskwalificatie. Het volstaat om nascholing te volgen bij een erkend opleidingscentrum.

- Chauffeurs die vanaf 10 september 2009 hun rijbewijs van de categoriegroep C behaald hebben moeten slagen voor een examen basiskwalificatie om het bewijs van vakbekwaamheid te behalen.

 Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 + vervaldatum bij de betrokken categorieën.

2 en een vijfjaarlijkse nascholing van 35 uren (verlenging vakbekwaamheid)

- Wij organiseren diverse opleidingen die specifiek erkend zijn door FOD Mobiliteit in het kader van vakbekwaamheid.

-  Sinds 19/01/2013 zijn er erkende nascholingsmodules opgelegd, deze zijn onderverdeeld in drie categorieën:

·       Rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften

·       Toepassing van de voorschriften

·       Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

Elke nascholingscyclus moet minstens één module uit elk van de drie categorieën bevatten. Bovendien moet minstens één van de door de bestuurder gekozen modules een module zijn over defensief en zuinig rijden die ten minste drie uur praktijk omvat.

Deze erkende nascholingsmodules zijn van toepassing voor:

- Bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroep C met vakbekwaamheid, behaald vanaf 19/01/2013

- Bestuurders met rijbewijs van de categoriegroep C die starten aan hun tweede nascholingscyclus.

Q9. Moet ik een EHBO opleiding volgen?

Om te weten welke opleiding je moet volgen dien je contact op te nemen met je arbeidsgeneesheer – preventieadviseur (vb. Mensura, Attentie, Securex…)

Zij beslissen welke opleiding je dient te volgen en in welke periode een bijscholing moet gevolgd worden (jaarlijks – 2-jaarlijks).

 

Q10. Moet er jaarlijks een EHBO bijscholing gevolgd worden?

Voor firma’s met minder dan 20 werknemers vraag je dit na bij je arbeidsgeneesheer – preventieadviseur), voor firma’s met meer dan 20 werknemers is dit jaarlijks verplicht te volgen.

Je moet rekening houden met de geldigheid van je attest.

 

Q11. Moet er jaarlijks een opleiding Asbestverwijdering gevolgd worden?

Ja, voor iedereen die met vaste asbest in contact komt moet er jaarlijks een opleiding gevolgd worden. Wij organiseren een opleiding daken of eenvoudige handelingen. Je hoeft niet steeds dezelfde opleiding te volgen, je mag hierbij afwisselen.