Optimale werforganisatie

Als u de bouwwerf optimaal organiseert, kunt u de uitvoeringstermijn inkorten, de kosten beperken en uw rendement opdrijven. Daarom loont het zeker de moeite om de werforganisatie systematisch onder de loep te nemen.

 

Programma

  • Projectorganisatie: hoe zet u een aangepaste organisatiestructuur op, de routineorganisatie, varianten van projectorganisatie, taakafbakening, wat wordt verwacht van de projectleider en de werfleider
  • Werfinrichting: hoe verzamelt u de basisgegevens? Werken met ‘rijbanen’ en opslagstroken. Hoe deelt u het terrein in?
  • Planning: tijdschema’s en planningsmethodieken
  • Praktische zaken waar men rekening dient mee te houden: werfkeet/toilet, vergaderruimte, materialenkeet, afval, opslag producten, nodige kranen/opstelling machines

Tijdens de eerste cursusdag krijgt u een theoretische toelichting van bovenstaande topics. Tijdens de tweede cursusdag wordt de theorie getoetst aan de praktijk! Voor deze tweede cursusdag vragen we u om – indien mogelijk - een laptop mee te brengen zodat u de praktische informatie onmiddellijk kan toepassen.

 

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 394 € 532

 

De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

 

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)