Kostprijsberekening voor de bouwsector

Het bepalen van een kostprijs kan een grote uitdaging vormen, er zijn veel elementen waar je rekening mee moet houden. Tijdens deze opleiding krijg je een gedetailleerd overzicht van de samenstellende onderdelen en bepalende fasen in het bouwproces, waarbij je per onderdeel of fase de juiste prijs leert bepalen. Zo staan we stil bij de voorcalculatie, de offerte en werkvoorbereiding, vorderingsstaten en nacalculatie. Ten slotte leer je ook een uurloon bepalen en directe kosten uitdiepen alsook de kostprijsberekening optimaliseren i.f.v. je orderportefeuille.

Programma

Voorbereiding van de kostprijsberekening: de voorcalculatie

 • Doelstelling kostprijsberekening en calculator
 • Winst en omzet: wat en hoe?
 • Theoretische benadering van de kostenelementen
 • Bepalen van een uurloon
 • Hoe kan men de kostenelementen die in heel wat projecten voorkomen vastleggen in een bibliotheek?
 • Hoe kan men de tijdnormen, materiaal- , onderaanneming- en machinekosten definiëren en coderen?
 • Budgettering en beheer van de verschillende algemene kosten

Offerte en werkvoorbereiding

 • Meetstaten
 • Maken van een kostprijsberekening
 • Specifieke bouwplaatskosten (theorie en praktijk)
 • Opstellen van de werkvoorbereiding
 • De nodige verzekeringen 

Vorderingsstaten en nacalculatie

 • Controle van de kostprijs tijdens de uitvoering
 • Uur-, materiaal-, onderaannemer- en machineregistraties
 • Bepalen van de verschillende afwijkingen van de diverse kosten
 • Maken van een vorderingsstaat
 • De prijsherzieningsformule praktisch
 • Stelsel weerverlet
 • Verwerking van minder- en meerwerken
 • In functie van registraties per bewerking over een periode of gecumuleerd over meerdere periodes en geëxtrapoleerd de nacalculatie opstellen van de directe kosten van een project
 • Uitwerken en oplossen van een praktische case 

Bepalen van een uurloon (uitgebreid)

 • Kostprijs van een uurloon
 • De CAO
 • De sociale lasten
 • Regielonen
 • Tijdnormen
 • Verplaatsingsvergoeding en mobiliteitspremie
 • Identificeren, indelen en budgetteren van de algemene kosten
 • Bepalen van een algemene kosten uur toeslag
 • Bepalen van een algemene kostenpercentage
 • Winstuitdieping van de directe kosten + optimalisatie van de kostprijsberekening i.f.v. uw orderportefeuille 

Uitdieping van de directe kosten & optimalisatie van de kostprijsberekening i.f.v. uw orderportefeuille

 • Bepalen van een materiaalkost en materiaalhoeveelheden (uitgebreid)
 • Bepalen van een materieelkost (eenvoudig en uitgebreid)
 • Bepalen van een materieelkost volgens de CMK
 • Het vergelijken van prijsofferten van OA
 • Optimalisatie van de kostprijsberekening i.f.v. uw orderportefeuille
 • Uitwerken en oplossen van een praktische case
 • Inzicht in de structuur van de kostprijs en dynamiseren van de prijsberekening i.f.v. het orderboekje

Prijs

  Lid  Niet-lid
Opleidingskost € 545 € 736


De opleidingskost is gratis voor bedienden PC200 dankzij de tussenkomst van Cevora.
Alle prijzen zijn exclusief btw, maar inclusief catering en cursus.

Mogelijke tussenkomsten
 

 

Image
Tramstraat 59
9052 Zwijnaarde
T 09 244 45 00
opleidingenovl@embuild.be
Image

© 2022 Embuild West- en Oost-Vlaanderen. webdesign by SCOPS (www.onlineopvallen.be)