Inleiding

Deze opleiding richt zich naar bouwchauffeurs of iedereen die betrokken is bij het laden en lossen en het vervoer van goederen. Tijdens deze opleiding leer je op welke wijze correct goederen te laden, lossen en zekeren, alsook de eisen en voorwaarden om ze te kunnen vervoeren, met in achtneming van de voorschriften op gebied van veiligheid. Een combinatie van theorie en praktijkvoorbeelden. Sinds 10 september 2010 is het KB van
17/04/2007 van toepassing en gelden er specifieke regels voor het vastleggen van de lading op of in vrachtwagens van categorie C (dus met een MTM > 3,5 ton). Het betreft de omzetting van Europese richtlijnen.

 Deze opleiding is erkend voor 7 lesuren (7 punten) nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE. Deze opleiding valt onder categorie 1.

Programma

  • wetgeving inzake lading zekeren
  • hefwerktuigen
  • aanslagmateriaal
  • ladingzekeren – natuurkundige basis
  • diverse soorten lading zekeren: vormsluitend, blokkendoos, direct sjorren… en combinaties
  • diverse ‘goede’ voorbeelden uit de bouwsector
  • populaire misverstanden en duiding…
  • oefenen op verworven kennis
  • demo’s in praktijk
  • toepassingen in verschillende sectoren (bouw, transport…)

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 160 € 216

 

Veilig vervoer van goederen (ladingzekerheid)

Geen evenementen