Inleiding

Het KB Wegverkeer van Uitzonderlijke voertuigen van 02/06/2010 zegt het volgende: Niemand mag een uitzonderlijk voertuig in het verkeer brengen op de openbare weg zonder voorafgaande, uitdrukkelijke vergunning van de minister of zijn gemachtigde. De vergunning stelt de specifieke voorschriften vast om de verkeersveiligheid te  verzekeren alsmede om het verkeer van het uitzonderlijk voertuig veilig en vlot te laten verlopen. Zij vermeld haar geldigheidsduur.

Deze opleiding is erkend voor 7 lesuren (7 punten) nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE. Deze opleiding valt onder categorie 2.

Programma

  • wat is uitzonderlijk vervoer?
  • afmetingen en massa
  • voorwaarden en vergunningen
  • begeleidings- en landbouwvoertuigen
  • veiligheids- en bijzondere voorschriften
  • rijverboden

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Weekdag € 160 € 216

 

 

Vakbekwaamheid uitzonderlijk vervoer

Geen evenementen