In deze opleiding gaan we dieper in op de algemene benadering van levensbedreigende situaties. Zo leer je hoe je moet omgaan met een bewusteloze patiënt, wat reanimatie is (praktijkles met pop), wat een ademhalingsstilstand is ... Ook krijg je antwoord op vragen zoals wat je moet doen bij breuken, verstuikingen, ontwrichtingen en wervelletsels. Wat zijn enkele specifieke houdingen die van belang zijn, wat moet je weten over intoxicatie en elektrocutie en hoe kan je hulp bieden bij specifieke arbeidsongevallen in jouw bedrijf?


Als je slaagt in de competentie-evaluatieproef dan krijg je een getuigschrift ‘Nijverheidshelper’ overeenkomstig het KB van 15.12.2010 m.b.t. eerste Hulp + 14 punten voor nascholing vakbekwaamheid. Deze opleiding valt onder categorie 3.


Programma

Theorie

 • de 3 doelstellingen worden behandeld zoals in de wetgeving bedoelde art.9 tweede lid
 • noodsituaties EHBO
 • wondverzorging
 • bijzondere noodsituatie: het verkeersongeval
 • basisbehandeling bij ongeval met lichamelijk letsel
 • houdingen, evacuatietechnieken
 • bloedingen, kneuzingen, breuken en ontwrichting
 • richtlijnen specifieke omstandigheden en verzorging van specifieke letsels
 • stoornissen vitale functies
 • hulpdiensten

Praktijk

 • reanimatie: controle en behandeling stoornissen in de vitale functies
 • houdingen en evacuatietechnieken
 • wondverzorging
 • stelpen van bloedingen: aanleg van verbanden
 • verzorging specifieke letsels


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 249               € 336    


Mogelijke tussenkomsten

          

Vakbekwaamheid en EHBO nijverheidshelper

07 + 08 feb 22 | 08u30 - 16u30 - te Kortrijk meteen inschrijven