Inleiding

Het doel is om de cursisten competenties aan te leren en in te oefenen rond eerste hulp bij ongevallen en rond brandbestrijding. Hier leggen we steeds ook de nadruk op het belang van eigen veiligheid en werken we casussen uit die aansluiten bij de leef- en werkwereld van de cursist.

Certificering

Als je slaagt in de competentie-evaluatieproef dan krijg je een getuigschrift ‘EHBO bijscholing en brandblus’ overeenkomstig het KB van 15.12.2010 m.b.t. eerste Hulp + 7 punten voor nascholing vakbekwaamheid. Deze opleiding valt onder categorie 3.

Programma

EHBO

 • vier van eerste hulp
 • controle vitale functies
 • wat bij:
  • flauwte
  • brandwonden
  • schock
  • bloedingen
 • oefenen heimlich-manoeuvre
 • oefenen rautekgreep
 • oefenen reanimatie
  • inclusief oefenen met een AED-toestel

Brandblus

 • Algemene inleiding brand
 • de vuurdriehoek
 • de preventievolgorde bij brand
 • uitwerken van een stappenplan bij brand
 • uitleg over de verschillende brandklassen
 • beginnende brand blussen met behulp van draagbare schuimblusser, en CO2 blusser
 • blussen van de oefenbak van Haagen
 • blussen van een brandende voorwerp (bijvoorbeeld frietketel) met behulp van een blusdeken

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 279 € 376