Het doel van deze opleiding is om gevaren te leren herkennen in het verkeer én natuurlijk ook deze gevaren af te wenden. Er wordt stilgestaan bij de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen en ook de gevolgen ervan. A.d.h.v. cases gaan we ook een Europees aanrijdingsformulier correct leren invullen.


Erkend voor 7 punten nascholing vakbekwaamheid beroepschauffeurs C/CE. Deze opleiding valt onder categorie 3.


Programma

 • de detectie van het potentieel gevaar
 • de inschatting van de ernst van het gevaar;
 • de keuze van de handelingen om het gevaar af te wenden;
 • de uitvoering van de gekozen handelingen
 • Veel voorkomende gevaren
 •  Statistieken
 • arbeidsongevallen bij beroepschauffeurs
 •  verkeersongevallen
 • arbeidsongevallen vermijden
 • Verschillende voorbeelden
 • beoordeling naar ernst
 • gedrag bij noodsituaties


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 160               € 216    


Mogelijke tussenkomsten