Inleiding

In de huidige bouwpraktijk worden bouwcomponenten vaak niet gedurende hun volledige technische levensduur gebruikt binnen een bepaald gebouw. Door deze bouwcomponenten te hergebruiken in een ander gebouw, wordt de productie van bouwafval en de ontginning van nieuwe grondstoffen vermeden. Dit geldt ook voor het gebruik van afvalproducten uit een andere sector.
Vandaag wordt bouwafval voornamelijk op materiaalniveau gerecycleerd. Deze omzetting vraagt veel energie en er zijn slechts weinig materialen die voor 100% gerecycleerd kunnen worden tot een evenwaardige kwaliteit.
sinds juni 2018 is de opmaak van sloopopvolgingsplan verplicht. Wat doen we met deze materialen en wat zijn de voordelen voor alle partijen en klimaat.

Programma

Theorie:
 • Duurzaam bouwen en wonen op materiaalniveau
 • Europese richtlijnen materialen
 • Belgische en Vlaamse wetgeving
 • Totem- ovam Bespreking
 • Nibe classificatie
 • Belang als particulier/bouwheer enerzijds en als werknemer in de bouw anderzijds.
 • Inzoomen op renoveren of 'BENOveren'
Praktijkoefeningen:
In functie van het niveau van de groep en in samenspraak met de docent zal bepaald worden welke praktijkoefeningen het meest gepast zijn.
 • Indeling gebouw naar circulariteit.
 • Materialen stalen.
 • Virtueel bezoek.
 • Hergebruik- repair dagelijkse praktijk oefeningen.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 122 € 165

 

          

Renovatie of circulair bouwen

26 nov 20 | 18u00 - 22u00 - te Kortrijk meteen inschrijven