In de huidige bouwpraktijk worden bouwcomponenten vaak niet gedurende hun volledige technische levensduur gebruikt binnen een bepaald gebouw. Door deze bouwcomponenten te hergebruiken in een ander gebouw, wordt de productie van bouwafval en de ontginning van nieuwe grondstoffen vermeden. Dit geldt ook voor het gebruik van afvalproducten uit een andere sector.

Vandaag wordt bouwafval voornamelijk op materiaalniveau gerecycleerd. Deze omzetting vraagt veel energie en er zijn slechts weinig materialen die voor 100% gerecycleerd kunnen worden tot een evenwaardige kwaliteit.
sinds juni 2018 is de opmaak van sloopopvolgingsplan verplicht. Wat doen we met deze materialen en wat zijn de voordelen voor alle partijen en klimaat.


Programma

Theorie

 • Duurzaam bouwen en wonen op materiaalniveau
 • Europese richtlijnen materialen
 • Belgische en Vlaamse wetgeving
 • Totem- ovam Bespreking
 • Nibe classificatie
 • Belang als particulier/bouwheer enerzijds en als werknemer in de bouw anderzijds.
 • Inzoomen op renoveren of 'BENOveren'


Praktijk

In functie van het niveau van de groep en in samenspraak met de docent zal bepaald worden welke praktijkoefeningen het meest gepast zijn.
 • Indeling gebouw naar circulariteit.
 • Materialen stalen.
 • Virtueel bezoek.
 • Hergebruik- repair dagelijkse praktijk oefeningen.


Prijs 

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 128               € 173    


Mogelijke tussenkomsten

                     

Renovatie of circulair bouwen

13 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
13 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven
04 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
04 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven