In onze aandacht voor duurzaam bouwen kunnen we niet voorbijgaan aan het fenomeen van het groendak. Een groendak of een daktuin is een dak waarop vegetatie groeit. De voordelen van een groendak zijn onder andere de levensduur, de bescherming tegen regenwater, hitte en geluid. Verder zijn groendaken leuk om naar te kijken en ecologisch verantwoord. Een groendak beschermt tegen wateroverlast en zorgt tegelijk voor een goede isolatie. Om een groendak te kunnen installeren, moet met bepaalde zaken rekening worden gehouden. Niet enkel dient de praktische uitvoering degelijk te gebeuren, het betekent ook een financiële meerkost.


Programma

  • het waarom van groendaken
  • ecologische en economische voor- en nadelen
  • werking van een groendak, daktuin
  • indeling van groendaken en daktuinen
  • basis dakbedekking
  • diverse daksituaties
  • beplanting, veiligheid op het dak, onderhoud
  • energiedaken in combinatie met groendaken


Prijs

    Lid   Niet lid
Opleidingskost           € 109               € 147    


Mogelijke tussenkomsten