Inleiding

PV systemen worden belangrijker in het dagdagelijkse leven van de HVAC professional. We vertrouwen daarbij vaak blindelings op de, door de omvormer fabrikant, op gegevens rekentools. Kan je de gevolgen inschatten van je ontwerp op de werking en dus ook het rendement van je installatie? Of heb je misschien nog vragen zoals ‘welke variatie neem ik nu best in mijn situatie?’ Wist je dat, wanneer je rekening houd met bepaalde basisprincipes en de werking van een PV module, je vaak zelf tot efficiëntere systemen kan komen? Tijdens deze opleiding bekijken we de basis van een PV-module, om zo zelf tot een ontwerpt te komen van onze installatie zonder het gebruik van rekentools. We bekijken hier de verschillende opties i.f.v. de situatie, rekening houdende met de limieten van de omvormer.

Programma

  • Basis PV-module
  • Basis omvormer
  • Basis elektriciteit
  • Dimensionering en ontwerp: Compatibiliteit omvormer - Modules, Strings serie vs. parallel, Ontwerp van één tot meerdere velden.

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Online opleiding € 100 € 135