Inleiding

De opleiding telt 12 modules. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden.

Deze opleiding maakt je wegwijs in centrale verwarming. In de eerste module maak je kennis met de fundamentele basisbegrippen en de berekeningsprincipes van centrale verwarmingstoepassingen. De tweede module gaat in op het volledige leidingstraject van een centraal verwarmingssysteem. Module drie behandelt de verschillende regelingssystemen die zorgen voor een constante temperatuur. De vierde module focust op sanitair warm water. In module vijf en zes maak je kennis met de verschillende warmtegeneratoren en de mogelijkheden van thermische zonnepanelen. Warmtepompen komen in de zevende module aan bod. Bij module 8 bereken je het warmteverlies. In module 9 bekijk je het ontwerp en de dimensionering van warmteafgiftesystemen. In module 10 bekijk je dat van het leidingnet. Circulatiepompen komen aanbod in module 11. We sluiten af met expansievaten in module 12.

Module 01 | Algemene inleiding
Module 02 | Hydraulica  
Module 03 | De regeling   
Module 04 | Sanitair warm water
Module 05 | Warmtegeneratoren
Module 06 | Thermische zonnepanelen
Module 07 | Warmtepompen

Module 08 | Warmteverliesberekening 
Module 09 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen
Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet
Module 11 | Circulatiepompen
Module 12 | Expansievaten


 
Programma 

Module 1 | Algemene inleiding

 • verwarming
  • waarom verwarmen?
  • doelstellingen
  • verwarmingssystemen
 • centrale verwarming: de verschillende onderdelen
 • warmteproductie
  • nuttig rendement
  • rendement
  • ketel
  • Qn – Pn
  • berekening Pn
 • distributie (transport)
  • de systemen
  • verwarmingskringen
  • de pomp
  • de 3-wegkraan
  • mengkranen
  • evenwichtsfles
  • evenwichtsfles hydraulica
 • verbruik (afgifte)
  • doelstelling afgifte
  • verschillende afgiftesystemen


Module 2 | Hydraulica

 • concept pomp
 • bypass
 • driewegkraan
 • relatie Pn - debiet
 • driewegmengkraan
 • vierwegmengkraan
 • evenwichtsfles
 • bypasspomp
 • kraanwerk + kV
 • uitzetting van water
 • druk + doelstelling
 • expansievaten werking + doel
 • hydraulische veiligheden (klep + manometer)
 • kalk
 • basisberekeningen CV
  • berekeningen debiet en expansievat


Module 3 | De regeling

 • doelstelling van de regeling
 • geschiedenis van de systemen
  • thermosifon
  • pomp + aquastaat
  • thermostatische kranen
  • thermostaat
  • modulerende binnenvoeler
  • weersafhankelijke sturing
 • communicatie
  • domotica
  • bus-systemen
  • internet – GSM


Module 4 | Sanitair warm water

 • definitie van het sanitair warm water
 • de verschillende productiemiddelen
 • de basisprincipes
 • de lijnen van gelijk comfort
 • selectiecriteria van het productiemiddel
 • het productierendement van sanitair warm water
 • bijzonderheid van platenwarmtewisselaars
 • de sanitair warm water lus
 • analyse van de verschillende systemen


Module 5 | Warmtegeneratoren

 • warmtegeneratoren op fossiele brandstoffen:
  • lage temperatuur ketels
  • condensatieketels
 • warmtegeneratoren op hernieuwbare energieën:
  • houtketels
  • warmtepompen
 • hybride warmtegeneratoren:
  • micro-warmtekrachtkoppeling


Module 6 | Thermische zonnepanelen

 • zonne-energie: voordelen
 • zonne-energie: principes
 • mogelijkheden in België
 • hellingsgraad en oriëntatie
 • zonne-energie: systeemtechniek
  • de collectoren
  • de vlakke plaat
  • de vacuümbuis
 • rendementen: invloed van debiet
 • montagevoorschriften
  • hellend, schuin en plat dak
 • buffervaten
 • boilervolume
 • absorptie-oppervlakte
 • ontluchting van de collectoren
 • installaties onder druk
 • de koelstreng
 • drukbehoud
 • opstart en onderhoud


Module 7 | Warmtepompen

 • principe van de warmtepomp
 • COP – SPF – PER
 • basisregels voor de goede werking
 • soorten energiebronnen
 • dimensioneren van de primaire bron
 • bivalentiepunt
 • financiële aspecten


Module 8 | Warmteverliesberekening

 • berekening van de ontwerp warmtebelasting volgens EN12831
 • voor de dimensionering van de warmtegenerator (gebouw in zijn geheel)
 • individueel per lokaal voor de dimensionering van de verwarmingslichamen
 • transmissieverliezen
 • ventilatieverliezen


Module 9 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen

 • dimensioneren van radiatoren
 • dimensioneren van convectoren
 • dimensioneren van stralingsverwarming


Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet

 • algemene principes
 • Tweepijpsinstallatie: ontwerpdebieten, lineaire drukverliezen, lokale drukverliezen, ongunstigste kring, invloed thermosifondruk
 • Collectorsysteem
 • Eenpijpsinstallatie
 • Tichelmann


Module 11 | Circulatiepompen

 • types circulatiepompen voor de verwarming
 • leiding- en pompkarakteristiek - theoretisch werkingspunt
 • vermogen, rendement, verbruik en NPSH
 • selectie van de pomp
 • pompen parallel versus in serie geschakeld


Module 12 | Expansievaten

 • nut een noodzaak van expansievaten
 • vaten met variabele druk versus constante druk
 • parameters die de berekening van een expansievat beïnvloeden
 • plaats van het expansievat in de installatie


Prijs

     Lid   Niet lid        Lid   Niet lid

Opleidingskost:

Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7

     

 

    € 113    
    € 113    
    € 113    
    € 113    
    € 113    
    € 113    
    € 113    

 

 

    € 153    
    € 153    
    € 153    
    € 153    
    € 153    
    € 153    
    € 153    

                         

Opleidingskost:

Module 8
Module 9
Module 10
Module 11
Module 12

 

     

 

    € 280    
    € 280    
    € 280    
    € 113    
    € 113    


 

 

    € 387    
    € 387    
    € 387    
    € 153
    € 153


Module 1 - 7 (+ 25% korting)

      € 594               € 804       Module 8 - 12 (+ 25% korting)       € 800            € 1080  


Mogelijke tussenkomsten

                    

Centrale verwarming - Module 1 | Algemene inleiding

19 apr 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
19 apr 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 2 | Hydraulica

26 apr 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
26 apr 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 3 | De regeling

03 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
03 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 4 | Sanitair warm water

10 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
10 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 5 | Warmtegeneratoren

01 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
01 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven
17 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
17 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 6 | Thermische zonnepanelen

07 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
07 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven
24 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
24 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 7 | Warmtepompen

15 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
15 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven
31 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
31 mei 22 | 18u00 - 21u00 - te Online WVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 8 | Warmteverliesberekening

12, 19 & 26 jan 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
12, 19 & 26 jan 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 9 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen

02, 09 & 16 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
02, 09 & 16 feb 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet

23 feb, 02 & 09 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
23 feb, 02 & 09 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 11 | Circulatiepompen

09 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
16 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
16 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 12 | Expansievaten

14 dec 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven
23 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Zwijnaarde meteen inschrijven
23 mrt 22 | 18u00 - 21u00 - te Online OVL meteen inschrijven