Inleiding

De opleiding telt 7 modules. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden.

Deze opleiding maakt je wegwijs in centrale verwarming. In de eerste module maak je kennis met de fundamentele basisbegrippen en de berekeningsprincipes van centrale verwarmingstoepassingen. De tweede module gaat in op het volledige leidingtraject van een centraal verwarmingssysteem. Module drie behandelt de verschillende regelingsystemen die zorgen voor een constante temperatuur. De vierde module focust op sanitair warm water. In module vijf en zes maak je kennis met de verschillende warmtegeneratoren en de mogelijkheden van thermische zonnepanelen. Warmtepompen komen in de zevende en laatste module aan bod.

Module 1 | Algemene inleiding                     Module 5 | Warmtegeneratoren
Module 2 | Hydraulica                                 Module 6 | Thermische zonnepanelen
Module 3 | De regeling                                Module 7 | Warmtepompen
Module 4 | Sanitair warm water

Programma Module 1 | Algemene inleiding

 • verwarming
  • waarom verwarmen?
  • doelstellingen
  • verwarmingssystemen
 • centrale verwarming: de verschillende onderdelen
 • warmteproductie
  • nuttig rendement
  • rendement
  • ketel
  • Qn – Pn
  • berekening Pn
 • distributie (transport)
  • de systemen
  • verwarmingskringen
  • de pomp
  • de 3-wegkraan
  • mengkranen
  • evenwichtsfles
  • evenwichtsfles hydraulica
 • verbruik (afgifte)
  • doelstelling afgifte
  • verschillende afgiftesystemen

Programma Module 2 | Hydraulica

 • concept pomp
 • bypass
 • driewegkraan
 • relatie Pn - debiet
 • driewegmengkraan
 • vierwegmengkraan
 • evenwichtsfles
 • bypasspomp
 • kraanwerk + kV
 • uitzetting van water
 • druk + doelstelling
 • expansievaten werking + doel
 • hydraulische veiligheden (klep + manometer)
 • kalk
 • basisberekeningen CV
  • berekeningen debiet en expansievat

Programma Module 3 | De regeling

 • doelstelling van de regeling
 • geschiedenis van de systemen
  • thermosifon
  • pomp + aquastaat
  • thermostatische kranen
  • thermostaat
  • modulerende binnenvoeler
  • weersafhankelijke sturing
 • communicatie
  • domotica
  • bus-systemen
  • internet – GSM

Programma Module 4 | Sanitair warm water

 • definitie van het sanitair warm water
 • de verschillende productiemiddelen
 • de basisprincipes
 • de lijnen van gelijk comfort
 • selectiecriteria van het productiemiddel
 • het productierendement van sanitair warm water
 • bijzonderheid van platenwarmtewisselaars
 • de sanitair warm water lus
 • analyse van de verschillende systemen

Programma Module 5 | Warmtegeneratoren

 • warmtegeneratoren op fossiele brandstoffen:
  • lage temperatuur ketels
  • condensatieketels
 • warmtegeneratoren op hernieuwbare energieën:
  • houtketels
  • warmtepompen
 • hybride warmtegeneratoren:
  • micro-warmtekrachtkoppeling

Programma Module 6: Thermische zonnepanelen

 • zonne-energie: voordelen
 • zonne-energie: principes
 • mogelijkheden in België
 • hellingsgraad en oriëntatie
 • zonne-energie: systeemtechniek
  • de collectoren
  • de vlakke plaat
  • de vacuümbuis
 • rendementen: invloed van debiet
 • montagevoorschriften
  • hellend, schuin en plat dak
 • buffervaten
 • boilervolume
 • absorptie-oppervlakte
 • ontluchting van de collectoren
 • installaties onder druk
 • de koelstreng
 • drukbehoud
 • opstart en onderhoud

Programma Module 7: Warmtepompen

 • principe van de warmtepomp
 • COP – SPF – PER
 • basisregels voor de goede werking
 • soorten energiebronnen
 • dimensioneren van de primaire bron
 • bivalentiepunt
 • financiële aspecten

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Prijs per module  € 108 € 146
Alle modules (25% korting) € 567 € 767

 

 

 

Centrale verwarming - Module 1: Algemene inleiding

Geen evenementen

Centrale verwarming - Module 2: Hydraulica

Geen evenementen

Centrale verwarming - Module 3: De regeling

Geen evenementen

Centrale verwarming - Module 4: Sanitair warm water

Geen evenementen

Centrale verwarming - Module 5: Warmtegeneratoren

Geen evenementen

Centrale verwarming - Module 6: Thermische zonnepanelen

Geen evenementen

Centrale verwarming - Module 7: Warmtepompen

Geen evenementen