Inleiding

De opleiding telt 12 modules. Iedere module kan afzonderlijk gevolgd worden.

Deze opleiding maakt je wegwijs in centrale verwarming. In de eerste module maak je kennis met de fundamentele basisbegrippen en de berekeningsprincipes van centrale verwarmingstoepassingen. De tweede module gaat in op het volledige leidingstraject van een centraal verwarmingssysteem. Module drie behandelt de verschillende regelingssystemen die zorgen voor een constante temperatuur. De vierde module focust op sanitair warm water. In module vijf en zes maak je kennis met de verschillende warmtegeneratoren en de mogelijkheden van thermische zonnepanelen. Warmtepompen komen in de zevende module aan bod. Bij module 8 bereken je het warmteverlies. In module 9 bekijk je het ontwerp en de dimensionering van warmteafgiftesystemen. In module 10 bekijk je dat van het leidingnet. Circulatiepompen komen aanbod in module 11. We sluiten af met expansievaten in module 12.

Module 01 | Algemene inleiding
Module 02 | Hydraulica  
Module 03 | De regeling   
Module 04 | Sanitair warm water
Module 05 | Warmtegeneratoren
Module 06 | Thermische zonnepanelen
Module 07 | Warmtepompen

Module 08 | Warmteverliesberekening 
Module 09 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen
Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet
Module 11 | Circulatiepompen
Module 12 | Expansievaten

  

Programma Module 1 | Algemene inleiding

 • verwarming
  • waarom verwarmen?
  • doelstellingen
  • verwarmingssystemen
 • centrale verwarming: de verschillende onderdelen
 • warmteproductie
  • nuttig rendement
  • rendement
  • ketel
  • Qn – Pn
  • berekening Pn
 • distributie (transport)
  • de systemen
  • verwarmingskringen
  • de pomp
  • de 3-wegkraan
  • mengkranen
  • evenwichtsfles
  • evenwichtsfles hydraulica
 • verbruik (afgifte)
  • doelstelling afgifte
  • verschillende afgiftesystemen

Programma Module 2 | Hydraulica

 • concept pomp
 • bypass
 • driewegkraan
 • relatie Pn - debiet
 • driewegmengkraan
 • vierwegmengkraan
 • evenwichtsfles
 • bypasspomp
 • kraanwerk + kV
 • uitzetting van water
 • druk + doelstelling
 • expansievaten werking + doel
 • hydraulische veiligheden (klep + manometer)
 • kalk
 • basisberekeningen CV
  • berekeningen debiet en expansievat

Programma Module 3 | De regeling

 • doelstelling van de regeling
 • geschiedenis van de systemen
  • thermosifon
  • pomp + aquastaat
  • thermostatische kranen
  • thermostaat
  • modulerende binnenvoeler
  • weersafhankelijke sturing
 • communicatie
  • domotica
  • bus-systemen
  • internet – GSM

Programma Module 4 | Sanitair warm water

 • definitie van het sanitair warm water
 • de verschillende productiemiddelen
 • de basisprincipes
 • de lijnen van gelijk comfort
 • selectiecriteria van het productiemiddel
 • het productierendement van sanitair warm water
 • bijzonderheid van platenwarmtewisselaars
 • de sanitair warm water lus
 • analyse van de verschillende systemen

Programma Module 5 | Warmtegeneratoren

 • warmtegeneratoren op fossiele brandstoffen:
  • lage temperatuur ketels
  • condensatieketels
 • warmtegeneratoren op hernieuwbare energieën:
  • houtketels
  • warmtepompen
 • hybride warmtegeneratoren:
  • micro-warmtekrachtkoppeling

Programma Module 6 | Thermische zonnepanelen

 • zonne-energie: voordelen
 • zonne-energie: principes
 • mogelijkheden in België
 • hellingsgraad en oriëntatie
 • zonne-energie: systeemtechniek
  • de collectoren
  • de vlakke plaat
  • de vacuümbuis
 • rendementen: invloed van debiet
 • montagevoorschriften
  • hellend, schuin en plat dak
 • buffervaten
 • boilervolume
 • absorptie-oppervlakte
 • ontluchting van de collectoren
 • installaties onder druk
 • de koelstreng
 • drukbehoud
 • opstart en onderhoud

Programma Module 7 | Warmtepompen

 • principe van de warmtepomp
 • COP – SPF – PER
 • basisregels voor de goede werking
 • soorten energiebronnen
 • dimensioneren van de primaire bron
 • bivalentiepunt
 • financiële aspecten

Programma Module 8 | Warmteverliesberekening

 • berekening van de ontwerp warmtebelasting volgens EN12831
 • voor de dimensionering van de warmtegenerator (gebouw in zijn geheel)
 • individueel per lokaal voor de dimensionering van de verwarmingslichamen
 • transmissieverliezen
 • ventilatieverliezen

Programma Module 9 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen

 • dimensioneren van radiatoren
 • dimensioneren van convectoren
 • dimensioneren van stralingsverwarming

Programma Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet

 • algemene principes
 • Tweepijpsinstallatie: ontwerpdebieten, lineaire drukverliezen, lokale drukverliezen, ongunstigste kring, invloed thermosifondruk
 • Collectorsysteem
 • Eenpijpsinstallatie
 • Tichelmann

Programma Module 11 | Circulatiepompen

 • types circulatiepompen voor de verwarming
 • leiding- en pompkarakteristiek - theoretisch werkingspunt
 • vermogen, rendement, verbruik en NPSH
 • selectie van de pomp
 • pompen parallel versus in serie geschakeld

Programma Module 12 | Expansievaten

 • nut een noodzaak van expansievaten
 • vaten met variabele druk versus constante druk
 • parameters die de berekening van een expansievat beïnvloeden
 • plaats van het expansievat in de installatie

 

Prijs en tussenkomsten

  Lid  Niet-lid
Prijs per module 1 - 7  € 108,00 € 146,00
Prijs alle modules 1 - 7 + 25% korting € 567,00 € 766,50
     
Prijs per online module 1 - 7  € 75,00 € 99,00
Prijs alle online modules 1 - 7 + 25% korting € 393,75 € 519,75
     
Prijs per module 8 - 10  € 267,00 € 360,00
Prijs per module 11 - 12  € 108,00 € 146,00
Prijs alle modules 8 - 12 + 25% korting € 762,75 € 1029,00
     
Prijs per online module 8 - 10  € 215,00 € 290,00
Prijs per online module 11 - 12 € 75,00 € 99,00
Prijs alle online modules 8 - 12 + 25% korting € 596,25 € 801,00

 

Centrale verwarming - Module 1 | Algemene inleiding

22 okt 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
20 apr 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 2 | Hydraulica

29 okt 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
27 apr 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 3 | De regeling

05 nov 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
04 mei 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 4 | Sanitair warm water

12 nov 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
01 jun 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 5 | Warmtegeneratoren

19 nov 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
08 jun 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 6 | Thermische zonnepanelen

26 nov 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
15 jun 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 7 | Warmtepompen

03 dec 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
22 jun 21 | 18u00 - 21u00 - te Kortrijk meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 8 | Warmteverliesberekening

29 sep, 06 en 13 okt 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
05, 12 en 19 jan 21 | 18u00 - 21u00 - te Gent meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 9 | Ontwerp en dimensionering van warmteafgiftesystemen

20, 27 okt en 10 nov 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
26 jan, 2 en 9 feb 21 | 18u00 - 21u00 - te Gent meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 10 | Ontwerp en dimensionering van het leidingnet

17, 24 nov en 01 dec 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
23 feb, 2 en 9 mrt 21 | 18u00 - 21u00 - te Gent meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 11 | Circulatiepompen

08 dec 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
16 mrt 21 | 18u00 - 21u00 - te Gent meteen inschrijven

Centrale verwarming - Module 12 | Expansievaten

15 dec 20 | 18u00 - 21u00 - te Online opleiding meteen inschrijven
23 mrt 21 | 18u00 - 21u00 - te Gent meteen inschrijven