Inleiding

Deze opleiding begint met een korte theoretische inleiding, waarna verschillende bouwdetails in 2D worden uitgewerkt. Deze details worden uitgevoerd met behulp van de INVISO B'OX, Als basis wordt gestart met een vloer-, wand- en dakopbouw die de cursisten zelf opstellen, overeenkomstig met hun ervaring en specialisatie (houtskelet, massiefbouw…). Deelnemers moeten beslissen welke materialen, welke dikte en welke samenstelling ze zullen gebruiken. Nadat de details zijn uitgewerkt, worden deze in groep besproken en geëvalueerd.

Programma

  • Inleiding: wat zijn bouwknopen ? - interactieve bevraging
  • Bespreken van de verschillen tussen bouwknopen en koudebruggen
  • 3 basisregels voor EPB goedgekeurde bouwknopen
  • Bespreken van bouwknopen: bij massief- en metselwerkbouw en houtskeletbouw; afhankelijk van de studierichting die de leerlingen volgen, kan meer/enkel aandacht worden besteed aan 1 van de 2 bouwvormen
  • Bouwknopen isoleren & remediëren

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 128 € 173

 

         

Bouwdetaillering

Geen evenementen