Inleiding

Bij een luchtdichtheidstest wordt de luchtdichtheid van een woning of gebouw bepaald door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk de ongecontroleerde ventilatie is. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Met de verstrenging van de opgelegde normen betreffende het E-peil van gebouwen zullen bouwvakkers, techniekers en aannemers, standaard met luchtdichtheidsmetingen worden geconfronteerd.

Programma

  •  Volgt nog.

Prijs en tussenkomsten

Lid  Niet-lid
€ 128 € 173

 

Blowerdoortesting en controle van de uitvoeringen

Geen evenementen